SUBJECTS WHO INITIATE THE INVALIDITY OF AN ECONOMIC AGREEMENT THAT CONTRADICTS TO THE INTERESTS OF THE STATE AND SOCIETY

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • V.Y. Salenko Donetsk National University, Donetsk

Abstract

To strengthen the protection of all participants in the field of economic management, the proposals are formulated to extend the circle of subjects who can initiate the invalidity of an economic agreement that contradicts to the interests of the state and society in the judicial order. The distinctions between the government bodies and bodies of local self-government are defined. It is offered to give a right to initiate the invalidity of the economic degree that contradicts to the interests of the state and society in the judicial order to the bodies of local government.

Keywords

invalid economic agreement, interests of the state and society, government bodies, bodies local self-government

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003.— № 18. — Ст. 144.

2. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : моногр. / О.А. Беляневич. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

3. Білоус Ж. Проблеми визнання господарських договорів недійсними / Ж. Білоус // Юридична Україна. — 2004. — № 11. — C. 31–41.

4. Жеков В. І. Порушення моральних засад суспільства як підстава визнання правочину недійсним / В.І. Жеков // Суспільство. Державо. Право. — Вип. 4. Цивільне право. — 2005. — № 4. — С. 26–30.

5. Потопальський С.С. Підстави та наслідки недійсності підприємницьких договорів (на матеріалах практики господарських судів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.С. Потопальський // НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України.— К., 2007. — С. 173–185.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40.— Ст. 356.

7. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 08.04.1999 р. № 3-рп/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 15.— С. 35.

9. Постанова Вищого господарського суду від 21 вересня 2009 р. № 33/454 про недійсним інвестиційного договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

10. Рішення господарського суду Одеської області від 30 листопада 2009 р. у справі № 16/161-09-4209 про визнання договору недійсним та зобов’язання виконати певні дії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

11. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 170.

12. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави / В. Борденюк // Право України. — 2003. — № 11. — С. 19–24.

13. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти / В. Шаповал // Право України. — 2003. — № 8.— С. 28.

14. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.— 1996. — № 30. — Ст. 141.

Abstract views: 7
PDF Downloads: 2
Published
2010-12-27
How to Cite
SALENKO, V.Y.. SUBJECTS WHO INITIATE THE INVALIDITY OF AN ECONOMIC AGREEMENT THAT CONTRADICTS TO THE INTERESTS OF THE STATE AND SOCIETY. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 87 - 90, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/533>. Date accessed: 23 july 2019.