PROBLEMATIC ISSUES CONNECTED WITH A SPECIAL-PURPOSE USE OF LANDS IN UKRAINE

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • V.M. Pravdyuk Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract

Based on a system analysis of the Land Code of Ukraine, the author examines the problematic issues connected with division of lands in Ukraine according to a special_purpose use. The author comes to the conclusion that the system of general division of lands into categories of a special_purpose use does not meet today’s requirements and should be abolished.

Keywords

division of lands, special-purpose use, land use, Land Code

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кулинич П.Ф. Цільове призначення та цільове використання земель за новим земельним кодексом України / П.Ф. Кулинич // Юридичний журнал. — 2002. — № 3. — С. 41–46.

2. Штукатурова А. Нецільове використання земель в Україні. Теорія та практика / А. Штукатурова // Земельний вісник України. — 2008. — № 11–12. — С. 8–9.

3. Фелів Олексій. Цільове призначення землі і відповідальність за його порушення / Олексій Фелів // Юридичний журнал. — 2008. — № 9. — С. 57–63.

4. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3–4. — Ст. 27.

5. Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 14. — Ст. 753.

6. Про затвердження Земельного кодексу Української РСР. Закон УРСР від 8 липня 1970 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.— 1970. — № 29.

7. Про затвердження Земельного кодексу Української РСР. Закон УРСР від 18 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.— 1991. — № 10. — Ст. 98.

8. Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР. Закон України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України.— 1992. — № 25. — Ст. 354.

9. Марусенко Р.І. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням / Р.І. Марусенко // Земельне право України. Теорія і практика. — 2007. — № 1.— С. 37–46.

10. Мірошниченко А.М. Проблемні правові питання поділу земель на категорії / А.М. Мірошниченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — № 12 (50). — С. 42–51.

11. Лист Державного комітету із земельних ресурсів України від 21.04.2008 р. № 14-17-11/4017 // Строительная деятельность. — 2008. — № 24.

12. Лебедева О.П. Логика : учеб. пособие / О.П. Лебедева. — М. : МГИУ, 2008. — 128 с.

13. Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе / А.М. Турубинер. — М. : Издво ЛГУ, 1958. — 331 с.

14. Про Планування та забудову територій : Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 31. — Ст. 250.

Abstract views: 4
PDF Downloads: 1
Published
2010-12-27
How to Cite
PRAVDYUK, V.M.. PROBLEMATIC ISSUES CONNECTED WITH A SPECIAL-PURPOSE USE OF LANDS IN UKRAINE. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 90 - 93, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/534>. Date accessed: 23 july 2019.