SUBSIDIARIES’ DEFINITION AND ITS MAIN TYPES

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • A.V. Sulzhenko Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

Definition of subsidiaries and its main types (unitary and corporate ones) is analyzed. Restricted subsidiary’s understanding as an entity created by one promoter which is a legal person is criticized. A unified approach to regulation of subsidiaries under non-dependence on the amount of its formers if one of them controls the company is justified.

Keywords

subsidiary, unitary company, corporate company, private company, control, subordination

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи / О. Окунєв // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 2. — С. 22–24.

2. Пєсков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств / В. Пєсков // Право України. — 1999.— № 10. — С. 22–24.

3. Аксенов И. Два мнения по одному вопросу / И. Аксенов, О. Винник // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 11. — C. 58–60.

4. Вінник О. М. Правове становище дочірніх підприємств / О.М. Вінник // Підприємництво, господарство і право. — 2000. — № 1. — С. 3–7.

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

6. Чевичалова Ж.В. Правова природа дочірнього підприємства : дис. канд. юрид. наук / Ж.В. Чевичалова. — Харків, 2008. — 197 с.

7. Про холдингові компанії : Закон України від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 34. — Ст. 291.

8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 50–51. — Ст. 384.

9. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

10. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів : Лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/23 від 24 січня 1997 р. // Юридичний вісник України. — 2000. — № 27.

11. Класифікація організаційноправових форм господарювання : Наказ Держстандарту № 288 від 22 листопада 1994 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 2.

12. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона», «Інститут монокристалів» : Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999.— № 40. — Ст. 363.

13. Про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та приватизації : Указ Президента України № 224/94 від 11 травня 1994 р. // Урядовий кур’єр. — 1994. — 19 травня.

14. Про заходи щодо реалізації програм реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України : Постанова Правління Національного банку України № 466 від 30 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 4. — Ст. 147.

15. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву / М.И. Кулагин. — 2-е изд., испр. — М. : Статут, 2004. — 363 с.

16. Господарський (комерційний) кодекс України: Проект закону України № 5370 від 02 червня 2000 р. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=8467&pf35401=8762 (дата останнього відвідування 11.10.2010 р.).

17. Зауваження до Господарського кодексу : Лист Вищого господарського суду України № 01-2.2/279 від 09 вересня 2001 р. // Вісник законодавства України.— 2004. — № 8.

18. Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів : Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 97 від 28 травня 2004 р. // Юридичний вісник України. — 2004. — № 47.

19. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / Н.С. Суворов. — М. : Статут, 2000. — 299 с.

20. TWELFTH COUNCIL COMPANY LAW DIRECTIVE of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies (89/667/EEC). — Режим доступу : http://eurobase.h1.ru/dir12.htm (дата останнього відвідування 11.10.2010).

21. Блащук Т. Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником / Т. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — 2005.— №12. — С. 3–6.

22. Подцерковный О. О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации / О. Подцерковный // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3. — С. 31–37.

Abstract views: 3
PDF Downloads: 0
Published
2010-12-27
How to Cite
SULZHENKO, A.V.. SUBSIDIARIES’ DEFINITION AND ITS MAIN TYPES. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 94 - 98, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/535>. Date accessed: 23 july 2019.