DYNAMICS OF ECONOMIC CRIMES AS A FACTOR OF REFORMATION OF LAW-INFORCEMENT DIVISIONS OF ECONOMIC ORIENTATION (THE END OF 80S — BEGINNING OF 90S): A HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS

Economic and Legal Problems of Warning Economic Infringements

  • E.Y. Krasnonosov Donetsk Law Institute of LSUIA named after Didorenko, Donetsk

Abstract

The problems of economic crimes dynamics in Ukraine in 80s–90s are considered. Realization of the economic and organizational mechanism for organizing counteractions to economic crimes in the system of law-enforcement bodies are also discussed.

Keywords

State Service for Struggle with Economic Crimes (SSSEC), normative and legal regulation of SSSEC, economic crimes

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Білоус В.Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю: (адміністр.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук (12.00.07) / В. Т. Білоус. — Нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2004. — 38 с.

2. Василинчук В.І. Правові й організаційно-тактичні основи попередження та викриття шахрайств з фінансовими ресурсами підрозділами ДСБЕЗ : моногр. / В.І. Василинчук, В.О. Глушков. — Луганськ, 2004. — 224 с.

3. Горбачевський В.Я. Попередження і розкриття злочинів підрозділами ДСБЕЗ МВС України. — Ч. 1 : навч. посібник / В.Я. Горбачевський, В.І. Василинчук, К.М. Ольшевський. — К., 2004. — 112 с.

4. Кальман О.Г. Стан та головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми : навч. посібник / О.Г. Кальман. — Харків : Гімназія, 2003. — 352 с.

5. Кондратьєв Я. Ю. Теоретичні, правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції : моногр. / Я.Ю. Кондратьев. — К. : НАВСУ, 2004. — 444 с.

6. Михайленко П. П. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3х т. / П.П.Михайленко, Я.Ю.Кондратьєв. — К. : Генеза. — Т. 3: 1946–1990. — 1997. — 614 с.

7. Криминологический анализ экономической преступности в Украине и некоторые прогностические оценки ее развития / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. — № 2. — С. 39–40.

8. Общая тенденция преступности в Украине (1972–1993 гг.) / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994.— № 2. — С. 15.
9. Статистичний збірник про роботу МВС України в 1992–2002 рр. — К. : МВС України. — 97 с.

10. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991.— № 4.— Ст. 20.

11. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

12. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 35. — Ст. 358.

13. Приказ МВД Украины от 02.09.1991 г. № 378 «О переименовании служб БХСС, ГУИД ФПУ и специальных перевозок МВД Украины» // Архив УИТ УМВД в Донецкой области. Ф. 17. Дело 8. Т. 5. Л. 1.

14. Долгий А.В. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економічною злочинністю (історичний огляд) / А.В. Долгий // Право України.— 1998. — № 5. — С. 95–98.

15. Василинчук В.І. Становлення та розвиток підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю в системі МВС України / В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 2. — С. 167–175.

16. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 510 // Збірник постанов Уряду України. — 1994. — № 2. — Ст. 30.

Abstract views: 3
PDF Downloads: 0
Published
2010-12-27
How to Cite
KRASNONOSOV, E.Y.. DYNAMICS OF ECONOMIC CRIMES AS A FACTOR OF REFORMATION OF LAW-INFORCEMENT DIVISIONS OF ECONOMIC ORIENTATION (THE END OF 80S — BEGINNING OF 90S): A HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 153 - 157, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/548>. Date accessed: 23 july 2019.