A BALANCED METHOD IN THE ECONOMIC THEORY OF EQUILIBRIUM

Institutional Problems of the Economy

Abstract

The paper studies the works of researchers and their theories of economic equilibrium, types of economic equilibrium, relationship between an equilibrium, proportion and balance. Classification of methods of the economic science is presented, and the place of the method of balance relationship is defined.

Keywords

balance, economic equilibrium, method

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку / М.В. Кужельний, В.Е. Лінник. — К: КНЕУ, 2001. — 345 с.

2. Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній. — К.; Вища шк, 1993. — 273 с.

3. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішеньу бюджетних організаціях / С.В. Свірко. — К.: КНЕУ, 2000. — 312 с.

4.. Сопко В.В. Організація бухгалтерського економічного контролю та аналізу / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. — К.: КНЕУ, 2000. — 194 с.

5. Економічна теорія: посібник вищої школи / [Воробйов Е.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М., Соболев В.М.] ; за ред. Е.М. Воробйова. — Харків, Київ, 2001. —374 с.

6. Хэй Д. Теория организации промышленности: учебник в 2-х томах / Д. Хэй, Д. Моррис; пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого. — Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998. — 352 с.

Abstract views: 43
PDF Downloads: 37
Published
2011-04-18