ROLE OF THE BRANCH SOCIO-ECONOMIC POLICY IN PROVIDING THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE REGION’S RAILWAY COMPLEX ENTERPRISES

Problems of production management

  • V.A. Zova Donetsk Institute of Railway Transport, Donetsk

Abstract

The paper focuses on the role of the socio-economic policy in providing the effective functioning of the region’s railway complex enterprises

Keywords

socio-economic policy, effectiveness, socio-economic activity, social development

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Дикань В.Л. Регулювання економічної діяльності підприємств залізничної галузі / В.Л. Дикань, Н.В. Лобанова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2009. — № 25, — С. 11—20.

2. Дейнека О.Г. Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України / О.Г. Дейнека, Л.О. Познякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2009. — № 26. — С. 33—40.

3. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України / Ю.М. Цветков, М.В. Макаренко, М.Ю. Цветков та ін. — К.: КУЕТТ, 2007. — С. 222—228.

4. Бараш Ю.С. Основні напрямки структурної реформи залізничного транспорту / Ю.С. Бараш // Залізничний транспорт України. —’2004. — № 2. — С. 4—6.

5. Мукмінова Т.А. Реформування залізничної галузі: ключові аспекти / Т.А. Мукмінова // Залізничний транспорт України. — 2006. — № 3. — С. 32-36.

6. Науменко М.О. Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку організації / М.О. Науменко, Є.І. Колєснік // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 32. — С. 220—222.

7. Токмакова І.В. Удосконалення управління залізничним транспортом у сучасних умовах / І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисло¬вості. — 2009. — № 28. — С. 93—95.

8. Журавльова І.В. Бізнес-моделювання стратегі¬чного управління інтелектуальним капіталом підприємства / І.В. Журавльова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2009. — № 28. — С. 142—145.

Abstract views: 37
PDF Downloads: 31
Published
2011-04-18