COMPLEX OF INDICATORS FOR ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC RESULTS AND EFFICIENCY OF RESTORATION OF TERRITORIES DESTROYED DUE TO WAR

Section "Economics": Economic and Legal Problems of Regional Development

Abstract

During the process of reforming the economic system of Ukraine and building an open society with a high level of social orientation, it is necessary to find a solution within in a short period of time, which will allow to fundamentally influence the stabilization of the post-war economy of the regions and, in the future, will stimulate the comprehensive development of the country, improving the socio-economic situation of its population. All these factors lead to the necessity of the development of an effective mechanism for evaluating the effectiveness of territorial development, the basis of which are the indicators. Therefore, the article is aimed at the development of theoretical, methodological and applied provisions regarding the assessment of socio-economic results and the effectiveness of the restoration of war-ravaged territories. The theoretical basis was the scientific works of domestic and foreign authors, some provisions of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Basics of State Regional Policy and the Policy of Reconstruction of Regions and Territories”, Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On Approving the Tasks of the National Informatization Program for 2022-2024”, Essay of the Economic Policy Research Center “On the Reconstruction of Ukraine”, Project of the Department of Economics of NAS of Ukraine on the post-war reconstruction of Ukraine, the Project of the Recovery Plan of the National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War, Report “On the Situation in Ukraine” of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. The generalization of various scientific points of view regarding the interpretation of the categories “complex” and “system” of indicators made it possible to conclude that these concepts have some differences. It was found that in modern science, the issue of distinguishing the complex and the system of indicators is debatable. In connection with this, the author's definition of a set of indicators for evaluating the economic and social results/efficiency of the restoration of war-ravaged territories has been proposed. It has been proven that the systematization of indicators should take place within the framework of a comprehensive territorial security-oriented approach. Its principles have been proposed. The conversion of territorial development has been conceptualized, the essence of which is to change the qualitative and quantitative socio-economic, ecological state of regions, which depend on the time and efforts of investors, the state, business, and ordinary citizens. It has been proposed to base the conversion of territorial development on the matrix method, in particular to use the BKG (Boston Consulting Group) matrix, which will make it possible to evaluate a large number of parameters (variables), to form an information base, because all information is processed and stored in a matrix form, to typologize territories and rank them in accordance with the Law of Ukraine “On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the principles of the state regional policy and the policy of restoration of regions and territories”. The author's approach contributes to the expansion of the theoretical-methodical and applied basis. In the future, the proposed complex will be used in the development of a methodology for assessing socio-economic results and the effectiveness of the restoration of war-ravaged territories.


REFERENCES
1. Veblen T. The Theory of the Leisure Class. South Carolina: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 194 р.
2. Hodgson M. Economics and Institutions: A Manifesto for a Modem Institutional Economics by Geoffrey. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 365 p.
3. O’Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authorian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: Johns Hopkins Unversity Press, 1986. 320 p.
4. Keohane Robert О., Nye Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, 1977. 312 р.
5. Stein А. Why Nations Cooperate. Circumstance and Choice in International Relations. Cornell University Press. Ithaca and London, 1990. 412 р.
6. Young Oran. International Regimes: Problem of Concept Formation. World Politics 32, 1980. P. 331–356.
7. Ustymenko V.A., Zeldina O.R., Hostieva O.Iu., Hryshko V.V. Terytorii priorytetnoho rozvytku yak instrument vyrishennia sotsialno-ekonomichnykh problem Donetskoi ta Luhanskoi oblastei: Za zah. red. O.R. Zeldinoi. NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen imeni V.K. Mamutova NAN Ukrainy”. Kyiv, 2021. 104 p. [in Ukrainian].
8. Ljashenko V.I., Tolmacheva A.F. Special'nye rezhimy hozjajstvovanija na territorijah prioritetnogo razvitija Donbassa: voprosy teorii i praktiki: monografija. Donetsk: Jugo-Vostok, Ltd, 2005. 221 p. [in Russian].
9. Kuz'menko V.P., Kuznecova L.I. Svobodnye jekonomicheskie zony: mify i real'nost'. Jekonomika predprijatija. 1999. No. 2. P. 24-34 [in Russian].
10. Yehorova O.O. Rezultatyvnist ta efektyvnist terytorii priorytetnoho rozvytku Ukrainy. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. 2014. Iss. 6 (1). P. 181-187 [in Ukrainian].
11. Chmyr O.S., Pyla V.I., Khilko V.M. Analiz rezultativ funktsionuvannia vitchyznianoi systemy SEZ i TPR ta perspektyvy yii podalshoho rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2011. No. 10. P. 173-185 [in Ukrainian].
12. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: V 4 t. Pod red. D.N. Ushakova. Reprintnoe izdanie: Moscow, 2000. URL: http://ushdict.narod.ru/ [in Russian].
13. Tolkovyj slovar' Dalja onlajn. URL: https://slovardalja.net/ [in Russian].
14. Andre Kont-Sponvil'. Filosofskij slovar'. Moscow: Palimpsest, 2012. 108 p. [in Russian].
15. Rajzberg B.A., Lozovskij L.Sh., Starodubceva E.B. Sovremennyj jekonomicheskij slovar'. 2-e izd., ispr. Moscow, 1999. 479 p. [in Russian].
16. Alle M. Uslovija jeffektivnosti v jekonomike. Per. s franc. L.B. Azimova, A.V. Beljanina, I.A. Egorova, N.M. Kalmykovoj. Moscow: Nauka dlja obshhestva, 1998. 304 p. [in Russian].
17. Martynovych N.O., Liashenko P.A. Rozbudova terytorii priorytetnoho rozvytku: metodychnyi kontsept. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. No. 36. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-3613 [in Ukrainian].
18. Sadovnikova N.A., Darda E.S., Klochkova E.N., Spirjukova E.P. Teorija statistiki: Social'no-jekonomicheskaja statistika: ucheb. dlja vuzov. Pod red. M.G. Nazarova. Moscow: Finstatinform, 2012. 311 p. [in Russian].
19. Ojner O.K. Upravlenie rezul'tativnost'ju marketinga: ucheb. dlja magistrov. Moscow: Jurajt, 2015. 343 p. [in Russian].
20. Zhalіlo Ja. O principah sovremennoj politiki regional'nogo razvitija. Dzerkalo Tyzhnia. 22.06.2018. URL: https://zn.ua/macrolevel/o-principah-sovremennoy-politiki-regionalnogo-razvitiya-287415_.html [in Russian].
21. Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny. Proiekt Planu vidnovlennia Ukrainy. 2022. 190 p. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni [in Ukrainian].
22. Popko V.V. Pryntsyp komplimentarnosti u mizhnarodnomu kryminalnomu pravi. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2019. Iss. 82. P. 164-174 [in Ukrainian].
23. Chukurna O.P., Syvolap L.A., Nestorenko T.P. Ekonomichnyi mekhanizm otsinky ryzyku realizatsii marketynhovoi stratehii. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. 2021. No. 2(50). P. 102–109. https://doi.org/10.33783/1977-4167-2021-50-2-102-109 [in Ukrainian].
24. Povestka dnja na XXI vek: Dokument OON A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.1). URL: http://www.scwpkaz.kepter.kz/centXXI.html [in Russian].
25. Principy i rekomendacii dlja sistemy statisticheskogo ucheta estestvennogo dvizhenija naselenija. Vtoroe peresmotrennoe izdanie. Organizacija Ob#edinennyh Nacij. NY, 2003. 221 p. [in Russian].
26. Pro zatverdzhennia zavdan Natsionalnoi prohramy informatyzatsii na 2022-2024 roky: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 08.07.2022 No. 2360-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text [in Ukrainian].
27. Havrylenko N., Hryshchenko O., Kozitska N. Vplyv tsyfrovykh transformatsii na zmist fiskalnoho administruvannia. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. No. 41. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-38 [in Ukrainian].
28. Zablodska I Liashenko P., Burbelo S. Otsiniuvannia rezultativ/efektyvnosti rozbudovy terytorii priorytetnoho rozvytku: metodyka doslidzhennia. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky. 2022. Iss. 64. P. 105-114. https://doi.org/10.24025/2306-4420.64.2022.255972 [in Ukrainian].
29. Ekspertna dyskusiia «Stratehiia povoiennoho vidnovlennia Ukrainy». Ofitsiinyi veb-sait Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiya-stratehiyapovoyennohovidnovlennya-ukrayiny [in Ukrainian].
30. Beker T., Aikhenhrin B., Horodnichenko Yu., Huriiev S., Dzhonson S., Mylovanov T., Rohoff K., Mauro B. Narysy pro vidbudovu Ukrainy. Tsentr doslidzhen ekonomichnoi polityky. London, 2022. 38 p. [in Ukrainian].
31. Martynovych N.O., Hornyk V.H., Boichenko E.B. Marketynhovi doslidzhennia: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavnytstvo Liudmyla, 2021. 323 p. [in Ukrainian].
32. Vasylchuk N.O. Sehmentatsiia rynku pratsi. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. 2010. No. 1 (143). Ch. 1. P. 51-55 [in Ukrainian].
33. Europa – Overviews – Regional Policy. URL: http://europa.eu/pol/reg [in Ukrainian].
34. Derzhkomstat bank danykh. Rozpodil naiavnoho naselennia za typom mistsevosti. Bucha. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp [in Ukrainian].
35. Derzhkomstat bank danykh. Rozpodil naiavnoho naselennia za typom mistsevosti. Buchanskyi raion. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp [in Ukrainian].
36. Na Zakarpatti provely masshtabnyi forum dlia pidpryiemtsiv Go-Adapt Business Forum. URL: http://ekonomika.ko.net.ua/?p=26025 [in Ukrainian].
37. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Osnovni pokaznyky po TPR. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78&title=OsnovniPokaznikiPoTpr [in Ukrainian].
38. Libanova E., Osaulenko O., Cherenko L. Otsinka yakosti zhyttia v Ukraini na osnovi subiektyvnykh pokaznykiv dobrobutu: monohrafiia. Warszawa. RS Global Sp. z O.O., 2020. 361 p. [in Ukrainian].

Keywords

complex, system, performance of evaluation indicators, efficiency evaluation indicators, post-war territorial reconstruction

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Veblen T. The Theory of the Leisure Class. South Carolina: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 194 р.

2. Hodgson M. Economics and Institutions: A Manifesto for a Modem Institutional Economics by Geoffrey. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 365 p.

3. O’Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authorian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: Johns Hopkins Unversity Press, 1986. 320 p.

4. Keohane Robert О., Nye Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, 1977. 312 р.

5. Stein А. Why Nations Cooperate. Circumstance and Choice in International Relations. Cornell University Press. Ithaca and London, 1990. 412 р.

6. Young Oran. International Regimes: Problem of Concept Formation. World Politics 32, 1980. P. 331—356.

7. Устименко В.А., Зельдіна О.Р., Гостєва О.Ю., Гришко В.В. Території пріоритетного розвитку як інструмент вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей. За заг. ред. О.Р. Зельдіної. НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2021. 104 с.

8. Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики: монография. Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 221 с.

9. Кузьменко В.П., Кузнецова Л.И. Свободные экономические зоны: мифы и реальность. Экономика предприятия. 1999. № 2. С. 24—34.

10. Єгорова О.О. Результативність та ефективність територій пріоритетного розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6 (1). С. 181—187.

11. Чмир О.С., Пила В.І., Хілько В.М. Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 10. С. 173—185.

12. Толковый словарь русского языка: В 4 т. Под ред. Д.Н. Ушакова. Репринтное издание: Москва, 2000. URL: http://ushdict.narod.ru/ (дата звернення: 11.06.2022).

13. Толковый словарь Даля онлайн. URL: https://slovardalja.net/ (дата звернення: 04.06.2022).

14. Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь. Москва: Палимпсест, 2012. 108 с.

15. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. Москва, 1999. 479 с.

16. Алле М. Условия эффективности в экономике. Пер. с франц. Л.Б. Азимова, А.В. Белянина, И.А. Егорова, Н.М. Калмыковой. Москва: Наука для общества, 1998. 304 с.

17. Мартинович Н.О., Ляшенко П.А. Розбудова територій пріоритетного розвитку: методичний концепт. Економіка та суспільство. 2022. № 36. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-3613

18. Садовникова Н.А., Дарда Е.С., Клочкова Е.Н., Спирюкова Е.П. Теория статистики: Социально-экономическая статистика: учеб. для вузов. Под ред. М.Г. Назарова. Москва: Финстатинформ, 2012. 311 с.

19. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга: учеб. для магистров. Москва: Юрайт, 2015. 343 с.

20. Жаліло Я. О принципах современной политики регионального развития. Дзеркало Тижня. 22.06.2018. URL: https://zn.ua/macrolevel/o-principah-sovremennoy-politiki-regionalnogo-razvitiya-287415_.html (дата звернення: 11.09.2022).

21. Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Проєкт Плану відновлення України. 2022. 190с. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni (дата звернення: 04.07.2022).

22. Попко В.В. Принцип компліментарності у міжнародному кримінальному праві. Актуальні проблеми держави і права. 2019. Вип. 82. С. 164—174.

23. Чукурна О.П., Сиволап Л.А., Несторенко Т.П. Економічний механізм оцінки ризику реалізації маркетингової стратегії. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2021. № 2 (50). С. 102—109. https://doi.org/10.33783/1977-4167-2021-50-2-102-109

24. Повестка дня на XXI век: Документ ООН A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.1). URL: http://www.scwpkaz.kepter.kz/centXXI.html (дата звернення: 04.08.2022).

25. Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения. Второе пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2003. 221 с.

26. Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022—2024 роки: Постанова Верховної Ради України від 08.07.2022 № 2360-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text (дата звернення: 26.08.2022).

27. Гавриленко Н., Грищенко О., Козіцька Н. Вплив цифрових трансформацій на зміст фіскального адміністрування. Економіка та суспільство. 2022. № 41. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-38

28. Заблодська І., Ляшенко П., Бурбело С. Оцінювання результатів/ефективності розбудови територій пріоритетного розвитку: методика дослідження. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2022. Вип. 64. С. 105—114. https://doi.org/10.24025/2306-4420.64.2022.255972

29. Експертна дискусія «Стратегія повоєнного відновлення України». Офіційний веб-сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiyastratehiyapovoyennoho-vidnovlennya-ukrayiny (дата звернення: 21.08.2022).

30. Бекер Т., Айхенгрін Б., Городніченко Ю., Гурієв С., Джонсон С., Милованов Т., Рогофф К., Мауро Б. Нариси про відбудову України. Центр досліджень економічної політики. Лондон, 2022. 38 с.

31. Мартинович Н.О., Горник В.Г., Бойченко Е.Б. Маркетингові дослідження: навч. посібник. Київ: Видавництво Людмила, 2021. 323 с.

32. Васильчук Н.О. Сегментація ринку праці. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2010. № 1 (143). Ч. 1. С. 51—55.

33. Europa — Overviews — Regional Policy. URL: http://europa.eu/pol/reg (дата звернення: 27.08.2022).

34. Держкомстат банк даних. Розподіл наявного населення за типом місцевості. Буча. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp (дата звернення: 21.08.2022).

35. Держкомстат банк даних. Розподіл наявного населення за типом місцевості. Бучанський район. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp (дата звернення: 21.08.2022).

36. На Закарпатті провели масштабний форум для підприємців Go-Adapt Business Forum. URL: http://ekonomika.ko.net.ua/?p=26025 (дата звернення: 17.08.2022).

37. Міністерство економіки України. Основні показники по ТПР. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78&title=OsnovniPokaznikiPoTpr (дата звернення: 11.08.2022).

38. Лібанова Е., Осауленко О., Черенько Л. Оцінка якості життя в Україні на основі суб’єктивних показників добробуту. Wars.: RS Global Sp. z O.O., 2020. 361 c.

Abstract views: 224
PDF Downloads: 105
Published
2022-12-08