FORECASTING OF TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN THE ZAPORIZHYE REGION

Socio-economic problems of regional development

Abstract

The article investigates trends formed on the educational services market in the Zaporizhye region during the last years. Practical recommendations are given to forecast trends in development of the educational services market on a regional level.

Keywords

analysis, forecasting, market capacity, educational services, potential, region, trends

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Воронин О. Высшая школа сегодня и завтра. Пути преодоления кризиса. – М. : Экономика, 2003. – 426 с.

2. Куценко В. Економічна освіта. – К. : Знання України, 2003. – 315 с.

3. Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі : потенціал і механізм розвитку. – К. : ТОВ «Кадри», 2001. – 326 с.

4. Озіна А. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

5. Кратт О. А. Сегментація ринку послуг вищої освіти : використання сегментного підходу : монографія / О. А. Кратт, М. Г. Слоква. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 292 с.

6. Кратт О. А. Регіональні тенденції розвитку вищої школи / О. А. Кратт // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : тези доповідей
Міжрегіон. наук.-практ. конф., 22–24 травня 2008 р. – Запоріжжя, 2008. – С. 309–312.

7. Луговий В. Педагогічна освіта в Україні: структура функціонування тенденцій розвитку. – К. : МАУП, 1997. – 196 с.

8. Грабовецький Б. Є. Економічне планування і прогнозування. – К. : ЦНЛ, 2003. – 188 с.

9. Зінь Е. А. Регіональна економіка. – К. : Професіонал, 2008. – 528 с.

10. Файоль А. Менеджмент. – М. : Знання, 1995. – 345 с.

11. Статистичний збірник «Населення Запорізької області у 2007 році» / Головне управління статистики у Запорізькій області, відділ статистики населення. – Запоріжжя, 2008. – 89 с.

12. Статистичний щорічник : Міста та райони Запорізької області за 2007 рік. – Запоріжжя : Головне управління статистики у Запорізькій області, 2007. – 261 с.

13. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К. : Глобус, 2005. – 193 с.

Abstract views: 57
PDF Downloads: 24
Published
2009-05-25