SOME ISSUES ON LEGAL PROTECTION OF ATMOSPHERIC OZONE LAYER

Reports

  • A.P. Hetman Yaroslav Mudryi National Law Academy, Kharkiv
  • S.O. Lushpaev Yaroslav Mudryi National Law Academy, Kharkiv

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Виноградов С. В. Международное право и охрана атмосферы / Отв. ред. Захарова Н.В. – М.: Наука, 1987. – 314 с.

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

3. Анисимова А.В. Осуществление гражданами экологических прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1996. – 17 с.

4. Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. – М.: Международные отношения, 1970. – 283 с.

5. Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – 302 с.

6. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». В ред. від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1383.

7. Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 133.

8. Віденська конвенція про охорону озонового шару: міжнародний документ (995 088), чинний від 22.03.1985 р. Редакція від 22.03.1985 р., чинний з 22.09.1988 р. // Офіційний вісник України. – 1988. – № 21. – Ст. 1179.

9. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар. Редакція від 03.12.1999 р., чинний від 16.09.1987 р. // Режим доступу: http: //www. graton.su/kioto115.html

10. Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: Закон України в редакції від 29.10.1996 р., чинний з 12.11.1996 р. [Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, міжнародний документ (995 044), чинний від 09.05.1992 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 50. – Ст. 277.

11. Про заходи по реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2002 році: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. за № 34р. // Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi

12. Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату: Закон України в редакції від 04.02.2004 р., чинний з 16.02.2005 р. [Кіотський протокол до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату] // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 19. – Ст. 261.

Abstract views: 103
PDF Downloads: 253
Published
2008-12-22