PROTECTION OF THE STATE’S RIGHTS TO GETTING DIVIDENDS

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • Y.A. Pereyaslavska Donetsk City Council

Abstract

The paper analyzes legal regulation of the state’s rights to getting dividends and its practical aspects, as well as reveals legal problems concerning protection of the above rights. This problem is often difficult to solve because of inadequate juridical practice of both economic courts and administrative ones when settling disputes.

Keywords

protection of corporate rights, state corporate rights, right to dividends, legal nature of the right to getting dividends

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кібенко О. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis ЕС та законодавства України / О. Кібенко, А. Пендак Сарбах. — К. : Видавнича організація «Юстініан», 2006. — 496 с.

2. Вінник О.М. Акціонерне право : навч. посіб. / О.М. Вінник, В.С. Щербина. — К. : Атіка, 2000. — 544 с.

3. Гончаренко А. Права акціонера, пов’язані із виплатою дивідендів / Аліна Гончаренко // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 12. — С. 106–107.

4. Порошенко П.О. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин : монографія / П.О. Порошенко. — К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. — 104 с.

5. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації : дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / Д.І. Погрібний.— Харків, 2008. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345483.html

6. Постанова Вищого адміністративного суду України від 27 травня 2009 р. по справі № К-22652/07 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

7. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 7 квітня 2009 р. по справі № 6/536 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

8. Постанова Вищого господарського суду України від 29 січня 2009 р. по справі № 8/264 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

9. Постанова Вищого господарського суду України від 2 квітня 2008 р. по справі № 15/590 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

10. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 7 квітня 2009 р. по справі № 6/26 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

11. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 7 квітня 2009 р. по справі № 6/537 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua

12. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 р. у справі № 1-29/2007 за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) // Офіційний вісник України. — 2007. — № 52. — Ст. 138.

13. Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 р. у справі № 128/2008 щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України // Офіційний вісник України. — 2008. — № 38. — Ст. 22.

14. Дивіденди держави — де вони?! [Електронний ресурс] : офіційне повідомлення прес-служби Рахункової палати України. — Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/article/main?art_id=1072262&cat_id=498

15. Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 702 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 37. — Ст. 66.

16. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств : Наказ Міністерства економіки України від 21 червня 2005 р. № 173 // Офіційний вісник України. — 2005.— № 28. — Ст. 203.

17. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 28 грудня 2008 р. № 04-5/14 // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 1. — Ст. 22.

Abstract views: 78
PDF Downloads: 70
Published
2010-10-25