ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE WATER COMPLEX DEVELOPMENT AND WAYS OF ITS PROVIDING

Ecological Law, Nature Resources Law, Financial Law

  • T.V. Revko State Institute of Management and Economics of Water Resources, Kyiv

Abstract

The features of a rating estimation of the water complex organizations are characterized. The necessity of making an ecological and economic estimation of the water-melioration complex is grounded. The concept of ecological and economic security of the water-melioration complex development is described, as well as economic, financial, international, investment, scientific-technological security. The list of indicators showing how to determine the ecological and economic security of the state’s water complex is presented, as well as their optimum threshold and boundary values.

Keywords

State water complex, water-melioration complex, rating estimation, ecological and economic security of the Ukrainian water complex development

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Хоружий П.Д. Шляхи збалансованого водокористування та водовідведення в Україні / П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, А.Л. Котельчук // Екологічний вісник. — 2007. — № 6 (46). — С. 7–9.

2. Кордюм А.Б. Основні напрями вдосконалення принципів управління водними ресурсами / А.Б. Кордюм // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 1. — С. 48–53.

3. Яцик А.В.Водні ресурси в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави / А.В. Яцик // Екологічний вісник. — 2007. — № 6 (46). — С. 21–25.

4. Положення про Державний комітет України по водному господарству : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 882 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=882–2007-%EF

5. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджена Наказом Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. № 60 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738

6. Методичні рекомендації щодо відслідкування динаміки основних економічних показників роботи стратегічно важливих підприємств і підприємств-монополістів (на основі індивідуального моніторингу підприємств) : Науково-дослідний інститут Міністерства економіки України. — Київ, 2001. — 51 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=37880

7. Методичні рекомендації щодо формування узагальнених показників діяльності міністерств : затверджені Наказом Міністерства економіки України від 26.08.2008 р. № 389 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/en/publish/printable_article?art_id=121194

Abstract views: 76
PDF Downloads: 51
Published
2010-10-25