STAGES IN CONDUCTING OFFICE, ROUTINE AND EXTRAORDINARY TAX INSPECTIONS

Ecological Law, Nature Resources Law, Financial Law

  • Y.O. Solovyova Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Donetsk

Abstract

The stages in conducting office, routine and extraordinary tax inspections are examined, and the relationship between these stages is established.

Keywords

stage, tax control, tax inspection, office tax inspection, routine and extraordinary tax inspections

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кучерявенко М.П. Податкове право України: академічний курс : підручник / М.П. Кучерявенко.— К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. — 701 с.

2. Про державну податкову службу в Україні : Закон України від 04.12.1990 р. № 509ХII // Відомості Верховної Ради УРСР.— 1991. — № 6. — Ст. 11; 11-1.

3. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами : Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 10.— Ст. 4.

4. Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 619 // Офіційний Вісник України. — 2005. — № 30. — Ст. 2; 4.

5. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України від 23.07.1998 р. № 817/98 // Офіійний вісник України.— 1998. — № 30. — Ст. 2; 3.

6. Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И. Б. Шахов. — М. : Юридическая литература, 1987. — 176 с.

7. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация / В.В. Бурцев. — М. : Информационновнедренческий центр «Маркетинг», 2000. — 392 с.

8. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории / О.А. Ногина. — СПб. : Питер, 2002. — 160 с.

9. Жигаленко О.В. Этапы налогового контроля / О.В. Жигаленко // Економіка, фінанси, право. — 2007. — № 4. — С. 23–28.

10. Словарь синонимов. [Электронный ресурс].— Режим доступа : http://slova.zkir.ru/dict/стадия

11. Словарь синонимов. [Электронный ресурс].— Режим доступа : http://www.synonymizer.ru/index.php?sword=%FD%F2%E0%EF

12. Поролло Е. В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения / Е. В. Поролло. — Рн/Д. : Экспертное бюро. — М. : Гардарика, 1996. — 164 с.

13. Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових і позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства : Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 р. № 327 : Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 р. за № 925/11205 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 89. — Ст. 1.

Abstract views: 72
PDF Downloads: 62
Published
2010-10-25