THE ESTIMATION OF NATURAL AND RECREATIONAL POTENTIAL FORMS ON THE HEALTH-RESORT TOURISTIC RECREATIONAL TERRITORY

Socio-economic problems of regional development

  • M.V. Gudz Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The methods of estimation of the health-resort recreational territory of Berdyansk city provision with the natural and recreational potential are considered. The estimation of natural and recreational potential forms on the health-resort territories of a seaside city was made in order to define the priorities in the development of tourist and recreational activities.

Keywords

natural and recreational potential, health-resort recreational territories, estimation of potential, seaside city

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бейдик О.О. Ресурсно-рекрегщійні домінанти регіонів України / О.О. Бейдик // Наукові дослідження до потреб туризму [Матеріали «круглого столу»]. - К.: Обрії, 2006. - С. 47- 54.

2. Рекреационная география: идеи, методы, практика : сб. науч. трудов / А.А. Ткаченко [отв. ред.]. - Тверь: Научная книга, 2006. - 144 с.

3. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. / Н.В. Фоменко. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 312 с.

4. Ґудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій : монографія / П.В. Ґудзь; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2001. - 270 с.

5. Гулич О.І. Програмно-цільовий підхід як механізм регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій / О.І. Гулич // Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 3. — № 55. - С. 81-83.

6. Коленда Н.В. Методологія дослідження стану стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону / Н.В. Коленда // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: економічні науки. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - Вип. 50. -С. 165-169.

7. Черчик Л.М. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка : монографія / Л.М. Черчик, Н В. Коленда. Луцьк: ЛИТУ, 2008. - 235 с.

8. Фугалевич Е.В. Экономический потенциал территории: терминологическая дискуссия / Е.В. Фугалевич // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 4 (28). - С. 15-19.

9. Яковлева Ю.К. Природно-ресурсный потенциал развития регионов / Ю.К. Яковлева // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 1 (11). - С. 14-23.

10. Концепція розвитку туризму і курорту в м. Бердянськ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kurort-berdyansk.com/kontseplsiya-razvitiya-kurorta-v-g.berdyanske.html

11. Рейтинг берлинских пляжей [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //vedomosti.berdyansk.biz/content.php?id=2804

Abstract views: 36
PDF Downloads: 30
Published
2010-05-28