STATE REGULATION OF PROVIDING TRAFFIC PERMISSION SERVICES AND COMMUNICATION SERVICES

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • O.F. Batarska Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The paper covers the problems concerning the state regulation of trafic permission services and communication services. The relationship between trafic permission services and communication services is described as well as a comparative analysis of the current legislation of Ukraine and Russian Federation as for licensing the given services is made. The proposals are made to add the telecommunication legislation of Ukraine with the above concepts «traffic», «traffic permission», «traffic permission services», «communications services».

Keywords

state regulation, telecommunication legislation, traffic permission services, communication services

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

2. Довгий С. Стан та проблеми розвитку телекомунікаційної мережі України / С. Довгий // Наука та наукознавство. - 2000. - № 3. - С. 38-41.

3. Богуцький О. Права та обов’язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг / О. Богуцький // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 46-50.

4. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http // www.consultant.ru/рорulаг/communication/

5. Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. — № 12. - Ст. 155.

6. Вайпан В. Соотношение услуг по пропуску графика и услуг связи / В. Вайпан // Право и экономика. - 2006. - № 5. - С. 20-23.

7. Правила взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування : затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 08.12.2005 р. № 155 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

8. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 07.12.2007 р. № 1017 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомуніканій з надання послуг із надання в користування каналів електрозв’язку» // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//rada.gov.uа

9. Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв’язку із правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: затверджені Наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 17.06.2004 р. № 132 // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http//rada.gov.uа

Abstract views: 39
PDF Downloads: 21
Published
2010-05-28