FEATURES OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF HOUSING FINANCING IN UKRAINE

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • L.I. Danchak Educational and Scientific Institute of Economics and Management of the National University "Lviv Polytechnic", Lviv
  • V.V. Kozyk Educational and Scientific Institute of Economics and Management of the National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Abstract

The paper analyses the current normative and legal base for regulating financing of the housing stock in Ukraine. The author has systemized it according to the mechanism of housing financing and the character of acquiring of the housing real estate. The contradictions, drawbacks and problematic aspects in regulation of the housing sector development have been revealed, as well as in the relations arising in the process of financing of Ukraine’s housing building. The directions of normative and legal regulation of housing financing from the funds which comprise the institutes of joint associated investing have been evaluated. Legal contradictions in the part of allocation of financial resources for the housing building have been identified.

Keywords

normative and legal regulation, financing, housing building, investment institutes

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Сударенко О.В. Правове регулювання фінансування житлового будівництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / О.В. Сударенко. — К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2006. — 22 с.

2. Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Л.І. Радченко. — К., 2009. — 18 с.

3. Фонд фінансування будівництва виду «А» : методичний посібник / С.Я. Щербина, В.З. Чернецький, Б.М. Пудляк та ін. — Львів : АКБ «ТРАНС-БАНК», 2007. — 128 с.

4. Пинда Ю.В. Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівської області / Ю.В. Пинда // Регіональна економіка. — 2008. — № 3.— С. 167–174.

5. Конституція України [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

6. Житловий кодекс Української РСР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=5464–10

7. Проект Житлового кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http : //gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=36021

8. Про фінансово-кредитні механізми й управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=978–15

9. Про iнвестицiйну діяльність [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560–12

10. Про інститут спільного інвестування [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=2299–14

11. Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057–15

12. Про цінні папери і фондовий ринок [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480–15

13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3201–15

14. Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664–14

15. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2 %F0

16. Про визначення операцій, що не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.835.1

17. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=334/94%C2 %D0

18. Про державно-приватне партнерство [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_07_01/T102404.html

19. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435–15

20. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755–17

21. Про іпотеку [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898–15

22. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=979–15

23. Про запобігання впливу фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=800–17

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2367-

25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=509–17

26. Про житловий фонд соціального призначення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3334–15

27. Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=772–2008-

28. Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140–2009

29. Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.87.0

Abstract views: 35
PDF Downloads: 18
Published
2011-06-24