IMPROVING TARIFF POLITY ON THE NATIONAL AND INTERNATIONAL RAIL FREIGHT MARKETS

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • A.Yu. Rebrova Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv

Abstract

The paper offers the methods of improving tariff policy on the national and international rail freight markets.

Keywords

tariff polity, railway transport, multimodal transportation, transit cargo

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Чорний В. Оцінка ефективності удоско¬налення тарифної політики залізниць на ринку міжнародних вантажних перевезень / В. Чорний [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// ekuzt2009.detut.edu.ua/./transporter/162-c

2. Волохов В.А. Удосконалення ціноутворення на вантажні залізничні перевезення на основі логістичного підходу : автореф. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / В.А. Волохов ; УкрДАЗТ. — Харків, 2008. — 22 с.

3. Колеснікова Н.М. Механізм Державного регулювання процесу тарифоутворення на залізничні перевезення / Н.М. Колеснікова, Є.М. Сич // Збірник наукових праць ДЕТУТ. — Київ. Серія «Економіка і управління»; 2009. — Виш 13. — С. 32—42.

4. Колесников А.В. Лешка возможности изменения железнодорожных тарифов / А.В. Колесников // Залізничний транспорт України. — 2011. — № 3. — С. 34—35.

5. Підлісний П. Економічні аспекти створення та діяльності операторської мультимодальної компанії — перевізника Укрзалізниці / П. Підлісний, О. Кравчук // Економіст. — 2010. — № 3. — С. 66—72.

6. Тарифная политика Железных дорог Украины на 2011 фрахтовый ГОД. Сборник тарифов на перевозки транзитных грузов Железнодорожный транспортом Украины. — Киев, 2010. — 90 с.

Abstract views: 75
PDF Downloads: 39
Published
2012-12-24