ASSESSMENT OF THE MORTALITY LEVEL IN DONETSK REGION

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • V.O. Babych-Vepreva Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The paper analyses the level of mortality in Donetsk region in 2005-2010. The structure of mor­tality was analysed by main causes, and the spatial dif­ferences in mortality of cities and districts of Donetsk region were identified.

Keywords

spatial differences in mortality level, main causes of mortality, mortality of childbearing age, male arid female mortalit

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Костровець Л.Б. Аналіз основних положень концепції демографічного розвитку України до 2015 р. / Л.Б. Костровець // Часопис економічних реформ. — 2012. — № 1 (5). — С. 10—16.

2. Прицюк Н. Смертність населення України: регіональний аспект / Н. Прицюк // Вісник Львівського університету. — Серія географічна. — 2007. — № 34. — С. 210—209.

3. Бойченко Е. Соціально економічна оцінка стану здоров'я населення (на прикладі Донецького регіону) / Е. Бойченко, І. Присяжна // Економіка. — 2010. — № 3 (103). — С. 13—17.

4. Худоба О. Нормативно-правовий аналіз формування державної політики щодо збереження здоров’я нації / О. Худоба // Науковий вісник «Демократичне врятування». — 2009. — № 4. — С. 15—23.

5 . Агарков В.И. Болезни системы кровообращения среди населения урбанизированного региона / В.И. Агарков, С.В. Грищенко, В.П. Коровина. — Донецк: Норд-Пресс, 2004. — 167 с.

6. Москаленко В.М. Статистично-аналітичний довідник стану здоров’я населення України у зв’язку з хворобами системи кровообігу / В.Ф. Москаленко, В.М. Коваленков, В.М. Корнацький. — К.: 2001, — 67 с.

7. Чаплінський Р.Б. Напрями профілактики хвороб системи кровообігу / Р.Б. Чаплінський, Л.В. Чаплінська // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. — 2010. — № 3. — С. 106—108.

8. Басанець А.В. Хвороби системи кровообігу при дії професійних факторів / А.В. Басанець, Т.А. Андрущенко // Журнал із проблем медицини праці. — 2010. — № 2 (22). — С. 71—78.

9. Населення Донецької області у 2005 році. Демографічний щорічник / Головне управління статистики в Донецькій області ; відп. за вип. Рак С.В. — Донецьк, 2006. — 187 с.

10. Населення Донецької Області у 2006 році. Демографічний щорічник / Головне управління статистики в Донецькій області ; відп. за вип. Рак С.В. — Донецьк, 2007. — 153 с.

11. Населення Донецької області у 2007 році. Статистичний збірник / Головне управління статистики в Донецькій області ; відп. за вип. С.В. Рак. —Донецьк, 2008. — 152 с.

12. Населення Донецької області у 2008 році. Статистичний збірник / Головне управління статистики в Донецькій області ; відп. за вип. С.В. Рак. — Донецьк, 2009. — 241 с.

13. Населення Донецької області у 2009 році. Статистичний збірник / Головне управління статистики в Донецькій області ; відп. за вип. С.В. Рак. — Донецьк, 2010. — 178 с.

14. Населення Донецької області у 2010 році. Статистичний збірник / Головне управління статистики в Донецькій області ; відп. за вип. С.В. Рак. — Донецьк, 2011. — 179 с.

Abstract views: 57
PDF Downloads: 37
Published
2012-12-24