VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Institutional Problems of the Economy

  • L.G. Parfyonova Donetsk National Technical University, Donetsk

Abstract

The paper proves extreme importance of higher education for the economic and social progress in the country, and the need to study the trends and direc­tions for its development. The main trends in the development of file Ukrainian higher education since independence are described. The indicators of dynamics of the Ukrainian higher educational establishments of different accreditation levels and their graduates’ educational and qualification level have been calcu­lated and analyzed. The results of the system of higher education are analyzed from the view of a person and state, as well as the indicators reflecting the market of highly-qualified specialists. The current directions for the development of the domestic system of higher edu­cation are identified.

Keywords

higher education system, higher educational establishment, education and qualification level, rates of growth, vector of development

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Амбросов А. Системний погляд на місію вищої освіти / А. Амбросов, О. Сердюк // Вища освіта України. — 2007. — № 3. — С. 21—29.

2. Андрущенко В. Стратегія для освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — № 3. — С. 5—9.

3. Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах XXI століття / Н. Внукова // Вища школа. — 2010. — № 12. — С. 26—36.

4. Дудкін П. Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст і регіонів / П. Дудкін, О. Дудкіна // Схід. — 2011. — №1. — С. 54—58.

5. Натрошвілі С.Г. Інвестиційне та інноваційне забезпечення розвитку сфери вищої освіти / С.Г. Натрошвілі // Проблеми науки. — 2012. — №3. — С. 33—38.

6. Черевичний Г.С. Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи / Г.С. Черевичний // Наука та наукознавство. — 2007. — № 1. — С. 107—112.

7. Приходько В. Економічна глобалізація і вища освіта/ В. Приходько, М. Фоміна // Схід. — 2007.— № 1. — С. 45—48.

8. Дзвінчук Д. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру / Д. Дзвінчук // Вища освіта України. — 2006. — № 2. — С. 20—26.

9. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки — 2006 : монографія / за ред. О.С. Власюка. — К.: НІСД, 2006. — 576 с.

10. Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти : зб. наук.-експерт. мат. / за ред. Н.В. Грицяк. — К.: НІСД, 2009. — 128 с.

11. Професійно-технічні навчальні заклади у 1990—2011 рр. [Електронний ресурс] : від 23.07.2012 р. / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

12. Основні показники діяльності ВНЗ України 2011/2012 навчальний рік : статистич¬ний бюлетень / Державний комітет статисти¬ки України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. — К. : Держкомстат України, 20І2. — 212 с.

13. Статистичний збірник «Праця України у 2010 році» / Державний комітет статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. — К. : Держкомстат України, 2011. — 324 с.

14. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000—2011 рр. [Електронний ресурс] : від 23.07.2012 р. / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Abstract views: 62
PDF Downloads: 35
Published
2012-12-24