LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL

Socio-economic problems of regional development

  • N.V. Barbashova Donetsk State University of Management, Donetsk

Abstract

The paper analyses the competence of the re­gional authorities in the implementation of organiza­tional and preventive measures on legal regulation of enterprises representing an environmental hazard. The proposals are offered to make the legislative changes that enhance the powers of the regional governments in the implementation of compulsory measures against them, such as certification of enterprises representing an environmental hazard, examination of their activities, setting environmental standards, monitoring and control of environmental pollution, as well as environ­mental insurance and environmental audit.

Keywords

environmental protection, region, governance, decentralization, environmental security

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Oates Е. Wallace. A Reconsideration of Environmental Federalism // Wallace E. Oates // Resources for the Future. — 2001. — November. — P. 1—54.

2. Adler Jonathan H. Judicial Federalism and the Future of Federal Environmental Regulation / Jonathan H. Adler // Iowa Law Review. — 2005. — Vol. 90, No. 3. — P. 377—474.

3. Барбашова H.В. О совершенствовании организационно-правового механизма управления природоохранной деятельностью в Украине / Н.В. Барбашова // Економіка та право. — 2010. — № 2. — С. 101—107.

4. Заржицький О.С. Еколбгічна безпека в регіоні як об’єкт правового регулювання / О.С. Заржицький // Право України. — 2002. — № 5. — С. 63—67.

5. Ільченко Ю.Б. Поняття екологічної політики держави / Ю.Б. Ільченко // Держава та регіони. Серія «Державне управління». — 2010. — № 1. — С. 42—46.

6. Пристайко О.П. Огляд законодавчого забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні / О.П. Пристайко // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.19. — С. 276—281.

7. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика / 3.В. Герасимчук. — Луцьк : Вид-во «Надегир’я», 2008. — 525 с.

8. Оліференко О.В. Регіональна екологічна політика і проблеми національного розвитку / О.В. Оліференко // Теорія та практика державного управління. — 2011. — Вип. 2(33). — С. 1—8.

9. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 р. № 2245-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua

10. Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів: Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 грудня 2000 р. № 338 (у ред. від 16 серпня 2005 р. № 140) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

11. Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р. № 1862-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

12. Положення про державну систему моніторингу довкілля : Постанова КМУ від 30.03.1998 р. № 391 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

13 . Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

14. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

15. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

16. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 р. № 3164 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

17. Робоча програма розроблення технічних регламентів на період до 2020 року : Наказ Держспоживстандарту України від 14.12.2010 р. № 5671 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dssu.gov.ua

18. Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність [Текст] [монографія, у 8 т.] / С.І. Дорогунцов. — К. : Кондор, 2008. — Т. З : Економічна оцінка природного середовища. — 2006. — 425 с.

19. Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 р. № 45/95-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

20. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурc]. —Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

21. Барбашова Н.В. Об экологической безопасности региона в контексте реализации идеи бюджетного федерализма / Н.В. Барбашова // Економіка та право. — 2010. — № 1. — С. 30—35.

22. Про використання у 2010 році коштів місцевих: фондів охорони навколишнього природного середовища : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2010. р. № 1573-ф [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua

23. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні): законопроект від 16.03.2012 р. № 10218 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua

Abstract views: 54
PDF Downloads: 32
Published
2012-12-24