CURRENT SITUATION AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT IN THE FIELD OF SOCIAL INSURANCE

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • S.O. Potorochyn Donetsk National Technical University, Donetsk
  • T.V. Kovalenko Donetsk National Technical University, Donetsk

Abstract

The paper studies current situation in the field of social insurance. Key systematic barriers in the above field have been identified. The ways of further developing social insurance are offered.

Keywords

social insurance, insurance payments, enterprise, employee, development, state

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бігдаш В. Стан та напрями розвитку соціального страхування в Україні / В. Бігдаш // Наук. зал. — Острог, 2005. — Вип. 7. — Ч. 2. — С. 8-15.

2. Бовдар Н. Соціальне страхування в Україні : труднощі існування в трансформаційній економіці / Н. Бондар, Ю. Діденко // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 1. — С. 12—15.

3. Гречко В. Реформирование социального страхования — концептуальные подходы / В. Гречко // Вестник государственного социаль¬ного страхования. — 2005. — № 5. — С. 6—9.

4. Карамишев Д. Соціальне страхування як механізм реалізації соціальної політики держави [Електронний ресурс] / Д. Карамишев, Л. Карамишева. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/роrtal/soc_gum/pubupr/2011—1/dос/3/02.pdf

5. Приймак І. Аналіз системи особистого страхування в Україні: проблеми та перспективи / І. Приймак, X. Сиротюк // Економічний аналіз. — 2011. —Вип. 8. — Ч. 1. — С. 302—306.

6. Солдатенко О.В. Добровільне медичне страхування як джерело фінансового забезпечення медичної галузі / О.В. Солдатенко // Фінансове право. — 2010. — № 1 (11). — С. 31—34.

7. Третяк Г. Страхование жизни — надежная основа социальной защиты / Г. Третяк // Економічний часопис. — 2005. — № 2. — С. 44—47.

8. Четверикова Л. Суть соціальної політники та аналіз її моделей в соціальних державах / Л. Четверикова // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2005. — № 1. — С. 68—74.

9. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Соціальне страхування. |Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_страхування

10. Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254K/96-Bp

11. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за І квартал 2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, — Режим доступу: http://www.socail.org.ua/view/2666

12. Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. — Режим доступу: http://www.socail.org.ua/activity/kompensac_activity

13. Державна служба зайнятості: статистична інформація {Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт. — Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list

14. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України № 2464-VІ від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17

15. Про затвердження Програми робіт Фонду Соціального страхування від нещасних випадків на Виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік: Постанова КМУ № 73 від 20 грудня 2011 р.

16. Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : Постанова КМУ № 1423 від 13 вересня 2000 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим доступу : http://uapravo.net/data2008/base56/ukr56312.htm

17. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: на лікарняний — краще з понеділка? [Електронний ресурс] // Офіційний веб-cайт. — Режим доступу : http://www.fse.gov.ua/fse/control/uk/publish/article?art_id=415280&cat_id=43542

Abstract views: 77
PDF Downloads: 26
Published
2012-09-24