PROBLEMS AND FEATURES OF IMPROVEMENT OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF REGIONAL FOOD COMPLEXES IN UKRAINE

Socio-economic problems of regional development

Abstract

The article considers problems concerning territorial organization of regional food complexes in Ukraine as an important precondition for providing the food security of the state. The ways and mechanisms are offered to improve the organization of regional food complexes in order to eliminate negative trends in their functioning proceeding from the task of providing the food security of the state.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Сичевський М.П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України: Монографія / За ред. С.І. Дорогунцова.— К.: Наук. світ, 2004. — 374 с.

2. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: Монографія / А.О. Коваленко, С.І. Князєв, Л.В. Дейнеко та ін. За ред. д.е.н., проф. Л.В. Дейнеко. —К.: Наук. світ, 2004. — 121 с.

3. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери. — Ужгород: ІВА, 2005. — 400 с.

4. Данилишин Б.М., Любченко О.М. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого ринку. — К.: Імекс-ЛТД, 2006. — 250 с.

5. Майовець Є.И. Регіональна політика формування і підтримки агробізнесу // Регіональна економіка. — 2002. — № 1. — С. 123—128.

6. Шмига О.О. Роль ринкової інфраструктури у підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. — 2005. — № 7. — С. 128—133.

Abstract views: 63
PDF Downloads: 49
Published
2007-04-23