SOCIAL AID TO AGED PERSONS IN THE DONETSK REGION

Socio-economic problems of regional development

  • A.Yu. Lytvyn Donetsk University of Economics and Law, Donetsk

Abstract

The analysis of present experience in medical insurance and in providing social aid to the aged persons is made. The recommendations are given to improve the mechanism for providing the aid at the level of both public organizations and state regulation bodies in the Donetsk region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.

2. Закон України «Про недержавне пенсійній забезпечення» № 1057-IV від 09.07.2003 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 75.

3. Коропець Я.В. Демографічна криза. Шляхи подолання. – Донецьк: Борисфен. – 1998. – 48 с.

4. Бобирь О.И. Зарубежный опыт повышения социально-экономической направленности пенсионных систем: Зб. наук. пр. «Економіка: проблеми теорії та практики». Вип. 191. – Т. 3. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 744–752.

5. Бобирь О.І., Чередниченко О.М. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення з метою формування додаткових джерел доходів // 36. наук. пр. «Економіка: проблеми теорії та практики». – Вип. 190. – Т. 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 942–951.

6. Сазонець І.Л., Джусов О.А. Інвестиційна система пенсійного забезпечення: Україна та іноземний досвід // Держава та регіони. – 2003. – № 91. – С. 98–104.

7. Закон України «Про страхування» // Урядовий кур’єр. – 1996. – 18 квіт. зі змінами, внесеними згідно із Законами: № 306/97-ВР від 4.06.1997; № 589/97-ВР від 21.10.1997; № 684/97-ВР від 3.12.1997 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 18 квітня. – С. 7–10.

8. Литвин А.Ю. Взаємозв’язок моратьно-етичних основ та інформаційного середовища страхування // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2004. – № 1. – С. 147–154.

9. Програма медичного страхування // http://www.uaip.org/ukr/prog/prog_med.html

10. Пpoгpамa «Активне довголiття» // http://www.uaip.org/ukr/prog/prog_dovgo.html

11. Відділення Всеукраїнської асоціації пенсіонерів // http://www.uaip.org/ukr/viddilenya/donetsk.html

Abstract views: 53
PDF Downloads: 37
Published
2007-04-23