NEW CHALLENGES FOR FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

Problems of Interconnections of Legislative Acts In the System of the Legal Support to the Economy

  • D.E. Fedorchuk Donetsk National University, Donetsk

Abstract

The article deals with current challenges foreign investors are likely to face when investing in Ukraine. The article undertakes periodization of the development of foreign investment treatment in Ukraine through the review of amendments into the foreign investment legislation and changes in its application. The author raises the most actual issues of foreign investing in Ukraine, such as instability of investment legislation, inadequacy of the protection of investors’ rights (due to the corrupted judicial system; prevalence of «raiding» practices; the risk of forcible takeovers («re-privatisation») without, clear standard of compensation; erroneous legislative norms). The article seeks to propose the ways of minimizing such investment risks through the gradual harmonization of the Ukrainian investment laws with acquis communautaire of the European Community, referring disputes involving protection of investment rights for resolution to international fora (the European Court of Human Rights, the International Centre-for Settlement .of Investment Disputes of the World Bank). The author draws conclusions with respect to subsequent trends of development of foreign investment law in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.— 1996. — № 19 — Ст. 80 (з подальш. змін. та доповн.).

2. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. № 1457-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000.— № 12. — Ст. 97 (з подальш. змін. та доповн.).

3. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів. України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження», та частини першої статті 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29 січня 2002 р. № 1 -рп/2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 22. — Ст. 1068.

4. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких Інших законодавчих актів України: Закон України від 25 березня 2005 р. № 2505-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 17—19. — Ст. 267 (зі змінами, внесеними Законом № 2642-ІV від 03.06.2005 р. // Відомості Верховної Вади України. — 2005.— № 27. — Ст. 363).

5. Зельдина Е.Р. Гарантии инвесторам по ХК Украины: нестабильность отечественного законодательства влияет на инвестиционный климат // Юридическая практика. — 2006. — № 32 (450).— 8 августа.

6. Постанова Вищого господарського суду України від 15.03.2006 р. у справі № 45/378-05 за позовом Державного фармацевтичного підприємства «Здоров’я народу» до ТОВ «МАГІК» про розірвання договору № 1 від 22.09.2003 р. купівлі-продажу повного комплексу інвестиційного проекту та припинення зобов’язань сторін за договором // Законодавча база Ліга:Еліт 7.7.3.

7. Федорчук Д.Э. Обратная сила законов об иностранных инвестициях: проблемы применения // Економіка та право. — 2002. — № 2(3).— С. 106—114.

8. Индекс восприятия коррупции 2006. Доступний на сайті: http://www.transparency.org/content/download/10827/92863/version/1/file/CPI_2006_presskit_ru.pdf (відвідано 02.04.2007 р.).

9. Global Corruption Barometer 2006, p. 22, Доступний на сайті: http://www.transtp8rency.org/content/download/12169/115654/version/1/file/Global_Corruption_Barometer_2006_Report.pdf (відвідано 02.04.2007 р.).

10. Див., напр.: Monégasque De Reassurances S.A.M. (Monde Re) v. NAK Naftogaz of Ukraine, 311 F3d 488 (2d Cir. 2002).

11. Див.: Ухвала Апеляційного суду Кіровоградської області від 16 травня 2002 р. // Юридична практика. — 2003. — № 41.

12. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. і ратифікована (із застереженнями) Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 40. — Ст. 263 (зі змінами, внесеними Законом України від 24 березня 1999 р. № 551-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22—23. — Ст. 197).

13. Перепадя О. «Іноземці поки не мають довіри до України» — Ебергард Райн // Українська правда. —2003. — 3 червня.

14. International Property Rights Index (IPRl) 2007. Доступний на сайті http://internationalpropertyrightsindex.org/index.php?content=2007rep (відвідано 11.03.2007 p.).

15. Проект закону України «Про порядок примусового відчуження об'єктів права приватної власності у власність держави (націоналізації)» (внесений народним депутатом України М.М. Рудьковським на заміну № 3709 від 03.07.2003 р.); Проект закону України «Про повернення майна базових галузей народного господарства, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб у власність Українського народу (націоналізацію)» (внесений народними депутатами України Симоненком П.М., Ткаченком О.M., Сіренком В.Ф.); Проект закону України «Про націоналізацію майна в Україні» (автор Вітренко Н.М.).

16. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 16.08,2006 р. у справі № 2-202-1/06 за позовом Коломойського І.В. до Роднянського О.Ю., за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, іноземного підприємства «Інтер-Медіа», про визнання права власності на частку у статутному фонді ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» у розмірі 70 % статутного фонду, що становить 7000 грн. (скасовано рішенням колегії суддів Судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва від 31.10.2006 р. // Юридическая практика. — 2006. —№ 48. — С. 11).

17. Пинчук О. Дещо про конкурентоспроможність, політичну еліту та суспільство // Дзеркало тижня. — 2006. — 42 (621). — 4-10 листопада.

18. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Ратифікована Законом України від .10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1994.— № 46. — Ст. 415.

19. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

20. Федорчук Д.Э. Принцип зашиты легитимных ожиданий инвесторов в контексте адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза // Вісник Донецького університету Серія В: Економіка і право. — 2002. — № 2/2. — С. 371—377.

21. U.S. State Department. Country Commercial Guides. FY 1999: Ukraine.

22. Ратифікована Законом України від 16 березня. 2000 p. № 1547-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст. 161.

23. Case No. 48553/99, Sovtransavto Holding v. Ukraine, Judgment of 25 July 2002, E.H.R Rep., 2002, Vol, VII., p. 122. Переклад українською: Офіційний вісник України. — 2003. — № 44.

24. Case No 803/02, Intersplav v. Ukraine, Judgment of 9 January 2007, E.H.R Rep., 2007.

25. Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст.260.

26. Joseph Charles Lemire v. Ukraine (Case No. ARB(AF)/98/1).

27. Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine (ICSID Case No.ARB/00/9).

28. Tokios Tokeles v. Ukraine, Decision on Jurisdiction (Case No. ARB/02/18), ICSID Rep., 205.

29. Western NIS Enterprise Fund v. Ukraine (Case No. ARB/04/2).

30. Joseph C. Lemire v. Ukraine (Case No. ARB/06/18).

Abstract views: 97
PDF Downloads: 72
Published
2007-04-23