CIVIL LEGAL REGULATION OF TARIFF ESTABLISHMENT IN THE MARKET OF PUBLIC UTILITIES

Economic and Legal Problems of Regulation of Economic Activity

  • H.D. Dzhumaheldiyeva Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The actual problems of tariff establishing for public utilities for the population and also accounting of their consumption are considered. Ways of improvement of the current legislation of Ukraine in this field are offered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Амитан В.Н., Потапова Н.Н. Формирование эффективного организационно-экономического механизма ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины // Экономика и право. — 2002. — №2. — С. 5—10.

2. Лукьянченко А.А. Экономико-правовое обеспечение развития жилищного хозяйства как составляющей градообслуживающей сферы // Экономика и право. — 2006. — № 3. — С.83—88.

3. Ханик-Посполітак Р. Деякі аспекти захисту прав споживачів в Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 4. — С. 34—37.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Приказ Міністерства фінансів України від 31 груд. 1999 р. // Бухгалтерия. — 2001. — № 5.

5. Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 28. — Ст. 373.

6. Про Затвердження Порядку формування тарифів, на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги а. централізованого опалення, постачання гарячої води: Постанова Кабінету Міністрів України № 955 від 10.07.2006,р. // www.rada.gov.ua

7. Гура Н. Особенности учета затрат на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства // Бухгалтерский учет и аудит. — 2006. —№ 6. — С. 28—33.

8. Про термінові заходи, які спрямовані на зменшення споживання холодної та гарячої води в житловому фонді м. Києва: Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 2742 від 06.03.2001 р.

Abstract views: 52
PDF Downloads: 37
Published
2007-04-23