THE ACTUAL PROBLEMS OF COMPULSORY WRITE-OFF OF FUNDS

Economic and Legal Problems of Regulation of Economic Activity

  • O.E. Obolesheva Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The actual problems of compulsory write-off of funds as a form of noncash settlements are considered, ways of improvement of the current legislation of Ukraine in this field are offered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву: Поиски и решения. — М., 2001. — 175 с.

3: Домбругова А. Правове регулювання відносин за договором банківського рахунку // Юридичний вісник України. — 2004. — № 27. — С. 26—29.

4. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 24. — Ст. 207.

5. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. — 2004. — № 13. — Ст. 908.

6. Господарський кодекс України: Закон України від 16: січня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

Abstract views: 52
PDF Downloads: 38
Published
2007-04-23