ON CLASSIFICATION OF ECONOMIC OBLIGATIONS PROVIDED BY THE STATE GUARANTEES

Economic and Legal Problems of Regulation of Economic Activity

  • I.M. Orlova Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The author proposes to divide the economic obligations with participation of the state into those which are not provided by the state guarantees and those which are provided by the state guarantees. The latter, should be classified according to such indicators as the role of the state in the economic obligation, status of a commissioner body that gives guarantees; character of the counter-agent; the legal base for their origin, the sphere of economic management where these obligations arise and exist, type of the economic obligation provided by the state guarantees.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2004. — 624 с.

2. Господарський кодекс України: Офіційний текст. — К,: Атіка, 2006. — 180 с.

3. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002. — 912 с.

4. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

5. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19 грудня 2006 р. № 489-V // Урядовий кур’єр. — 2006. — 26 грудня № 243 — Ст. 24, 65.

6. Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р.№ 25-93 // Система інформаційно-правового забезпечення Ліга: Закон. — www.liga.net

7. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Система інформаційно-правового забезпечення Ліга: Закон. — www.liga.net

8. Гарантійна угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 13 грудня 1995 р. // Система інформаційно-правового забезпечення Ліга: Закон. — www.liga.net

9. Гарантійна угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 7 вересня 2005 р. // Система інформаційно-правового забезпечення Ліга: Закон. — www.liga.net

Abstract views: 30
PDF Downloads: 33
Published
2007-12-24