COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT SUPPORT MECHANISMS FOR START-UPS BY BUSINESS INCUBATORS UNDER THE LEGISLATION OF KAZAKHSTAN AND UKRAINE

Section "Law": Economic and Legal Comparative Research

Abstract

The article analyzes the Kazakhstan’s and Ukrainian legislation regarding the legal status of a business incubator in the field of entrepreneurship and start-ups support. The article provides for the definitions and main features of business incubators. It has been demonstrated that Kazakhstan’s legislation, unlike Ukrainian legislation, does not differentiate business incubators by type, and a startup company can be organized in any form of a commercial legal entity. The authors prove the necessity of contractual regulation of relations between a business incubator and a start-up. Contractual regulation is necessary due to number of variables of these relations. First, there is a vast variety of types of investments by business incubator at the stage of a prototype, or a business project, which may include money, property, services etc. Second, organizational and legal forms of start-ups may vary. Third, the investments may be done in several modes. One of possible investment modes is entering the charter fund of a legal entity-start-up in order to control and manage it, to participate in the distribution of profit and to obtain first-hand information about the start-up’s activities. Another mode of investing into a start-up is through the contract of loan with suspending condition of purchase of shares of the company. All these variables lead to the necessity of contractual regulation. Moreover, a business incubator, as a subject of these relationships, provides start-ups with premises for rent, provides various kinds of services. This also entails the need to conclude a lease contract and a service contract between the parties. The research demonstrated that, despite the similarity of the reasons for the emergence and development of these mechanisms, their practical application in Ukraine and Kazakhstan is somewhat different. Although the article shows that in both countries business incubators have potential of being an effective support to start-ups, there are still several issues which have to be addressed. Namely, there are concerns about protection of the rights of investors and start-up participants from violations of their intellectual property rights and property interests, such as profit distribution, business interference, the procedure for the election and exit of investors and startup participants and others. Due to these issues the investments to start-ups look risky and lose their attractiveness for investors. Therefore, in the countries in consideration business-incubators cannot exist without significant state support.


REFERENCES 1. Machuskyi V.V. Biznes-inkubator yak obiekt infrastruktury pidtrymky maloho i serednoho pidpryiemnytstva: pravovyi status i klasyfikatsiia. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2018. No. 4. P. 49-52. URL: https://www.businesslaw. org.ua/wp-content/incubator.pdf [in Ukrainian].

 2. Okseniuk K.I. Startap yak prohresyvna forma rozvytku innovatsiinoi pidpryiemnytskoi diialnosti. Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky. 2018. No. 6 (58). P. 215-218. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/49.pdf [in Ukrainian].

 3. Mrykhina O.B., Stoianovskyi A.R., Mirkunova T.I. Perspektyvy startap-kompanii u konteksti konkurentospro mozhnoho rozvytku ukrainskoho rynku vysokykh tekhnolohii. Aktualni problemy ekonomiky. 2015. No. 9. P. 215-225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_9_29 [in Ukrainian].

 4. Hladka L.I., Koliesnik Ye.O. Ukrainski startapy: suchasnyi stan rozvytku innovatsiinoho pidpryiemnytstva. Molodyi vchenyi. 2017. Vol. 44. No. 4. P. 647-651 [in Ukrainian].

 5. Cherep A.V., Morozova A.P. Problemni pytannia rozvytku startapiv v Ukraini. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2017. No. 2. P. 75-81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_2_12 [in Ukrainian].

 6. Hacer M.V. Nauchno-prakticheskie aspekty razrabotki i vnedrenija finansovo-jekonomicheskogo mehanizma raz vitija startapov v Ukraine. Prichornomors’kі ekonomіchnі studії: nauk. zhurn. 2018. Iss. 28. Ch. 2. P. 29-33 [in Russian].

 7. Husainov D.S. Slozhnost’ vnedrenija innovacij v Respublike Kazahstan. Sovremennaja nauka: problemy i perspektivy razvitija. II Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija: sbornik statej. Pod red. A.Je. Eremeeva: v 3 ch. Ch. 2. Omsk: Izd-vo OmGA, 2018. 232 p. [in Russian].

 8. Zhaksylykova A. Uslovija i perspektivy razvitija malogo i srednego biznesa v Respublike Kazahstan. Vestnik KazNU. Serija Jekonomicheskaja. 2017. Vol. 121. No. 3. P. 28-35. URL: https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1923 [in Russian].

 9. Ibragimova S., Botabek M. Infrastruktura podderzhki predprinimatel’stva v Respublike Kazahstan. Problemy sovremennoj jekonomiki: sbornik materialov HHXVI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Novosibirsk: Izd-vo OOO “Centr razvitija nauchnogo sotrudnichestva”, 2017. P. 97-102. URL: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=30526387 [in Russian].

 10. Zhussupova Zh. M., Mandonnet E. The current situation of startups and other small businesses in France and Kazakhstan. Proceedings of International scientific conference “Global competitiveness of Kazakhstan: strategy of practical responses to the challenges of time” (March 14-15, 2019). Almaty, 2019. P. 253-257. URL: https://uib.edu. kz/wp-content/uploads/2021/02/05.06.2019.-UIB-Conference.pdf#page=255

 11. Kali A.M. Problemy upravlenija i razvitija innovacionnoj jekosistemy goroda Nur-Sultan. Nauchno-prakticheskie issledovanija. 2020. No. 4-3. P. 66-70. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42705520 [in Russian].

 12. Sitenko D.A., Esengel’dina A.S. Razvitie innovacionnoj jekosistemy i infrastruktury vuzov Respubliki Kazahstan. Vestnik Karagandinskogo Universiteta. Serija “Jekonomika”. 2018. No. 2 (90). P. 99-107. URL: https://repository.apa.kz/handle/123456789/260 [in Russian].

 13. Jakovlev F. Akseleratory i inkubatory: chto vybrat’ startapu na rannem jetape razvitija. Internet-sajt “Hajtek”. 24.08.2018. URL: https://hightech.fm/2018/08/24/dostartup [in Russian].

 14. EU. Pl. Startupy v Lodzi. URL: http://www.startupy.lodz.pl [in Polish].

 15. Rozgon O., Bajdel’dinova M. Biznes-inkubator kak sub#ekt, kotoryj okazyvaet podderzhku startapam (sravnitel’nyj analiz zakonodatel’stva Kazahstana i Ukrainy). Pravo, politika, administracija. 2020. No. 3-4. P. 23-40. URL: http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2021/03/Розгон-Байдельдинова_БИ-и-стартап_готfull.pdf [in Russian].

 16. Kashirin A.I. V poiskah biznes-angela. Rossijskij opyt privlechenija startovyh investicij. Moskva: Vershina, 2008. 384 p. [in Russian].

 17. Pikul V.S. Shcho take startap? URL: http://3222.ua/article/scho_take_startap.htm [in Ukrainian].

 18. Jetapy razvitija startapov. URL: http://startup-house.ru/stati-prostartapy/link/etapy-razvitiya-startapov [in Rus sian].

 19. Blank S. Startap. Nastol’naja kniga osnovatelja. Moskva: Al’pina Pablisher, 2013. 616 p. [in Russian].

 20. Ris Je. Biznes s nulja: metod Lean Startup dlja bystrogo testirovanija idej i vybora biznes-modeli. Moskva: Al’pina Pablisher, 2014. 253 p. [in Russian].

 21. UK “Al’jans. Venchurnij biznes”. Oficial’nyj internet-sajt. URL: http://venture-biz.ru [in Russian].

 22. Startap. VikipediJa. Svobodnaja jenciklopedija. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Startap [in Russian].

 23. Korytin D.S. Pravove rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti malykh ta serednikh pidpryiemstv: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.04. Nats. akad. prav. nauk Ukrainy, NDI pravovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku. Kharkiv, 2020. 243 p. [in Ukrainian].

 24. Chto takoe startap. Portal temabiz.com. URL: http://www.temabiz.com/terminy/chto-takoestartap.html [in Russian].

 25. Kornukh O.V., Makhanko L.V. Startap yak prohresyvna forma innovatsiinoho pidpryiemnytstva. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2014. No. 23. P. 26-30 [in Ukrainian].

 26. Tereshko Yu.V., Tardaskina T.M., Bohatyrova L.D. Osoblyvosti rozvytku Internet-startapiv v Ukraini: realii i perspektyvy. Aktualni problemy ekonomiky. 2015. No. 12. P. 435-443 [in Ukrainian].

 27. Inshakov M.O., Orlova A.A. Innovacionnye startapy v Rossii: problemy sozdanija i marketingovogo prodvizhenija. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 3: Jekonomika. Jekologija. 2014. No. 1 (24). P. 66-77 [in Russian].

 28. Sytnyk N.I. Ekosystema startapiv yak skladova innovatsiinoi ekosystemy. Biznes Inform. 2017. No. 8. P. 89-94 [in Ukrainian].

 29. Startap-jekosistema Ukrainy. 19.12.2019. URL: https://vc.ru/finance/98108-startap-ekosistema-ukrainy [in Rus sian].

 30. Startap-jekosistemy v Srednej Azii: Kazahstan. 07.07.2020. URL: https://vc.ru/finance/140120-startap-ekosistemyv-sredney-azii-kazahstan [in Russian].

 31. Ozhegov S.I., Shvedova N.Ju. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. URL: http://www.ozhegov.org [in Russian].

 32. Holodkova K.S. Analiz podhodov k opredeleniju sushhnosti organizacionno-jekonomicheskogo mehanizma up ravlenija. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2016. No. 5 (61). P. 213-221 [in Russian].

 33. Kul’man A. Jekonomicheskie mehanizmy. Per. s fr. E.P. Ostrovskoj; pod obshh. red. N.I. Hrustalevoj. Moscow, 1993. 189 p. [in Russian].

 34. Paladchenko O.F. Podolannia osnovnykh problem u diialnosti startapiv: dosvid YeS dlia Ukrainy. Nauka, tekhnolohii, innovatsii. 2017. No. 3. P. 52-60 [in Ukrainian].

 35. Homziak I.A. Yurydychnyi suprovid It-biznesu ta startapiv. Ukrainske pravo. 25.07.2016. URL: https://ukrainepravo.com/law-practice/lawyers-practice/yuridichniy-suprov-d-it-b-znesu-ta-startap-v/ [in Ukrainian].

 36. Luchshie biznes-startapy v Ukraine. Blog. Prostobiz.ua. 07.2021 URL: https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/luchshie_biznes_startapy_po_versii_startup_ua [in Russian].

Keywords

business incubator, business accelerator, start-up, entrepreneurship support, contract

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Мачуський В.В. Бізнес-інкубатор як об’єкт інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва: правовий статус і класифікація. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 4. С. 49—52. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/incubator.pdf (дата звернення: 01.03.2021).

2. Оксенюк К.І. Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності. Молодий вчений. Економічні науки. 2018. № 6 (58). С. 215—218. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/6/49.pdf (дата звернення: 07.03.2021).

3. Мрихіна О.Б., Стояновський А.Р., Міркунова Т.І. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 215—225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_9_29 (дата звернення: 07.03.2021).

4. Гладка Л.І., Колєснік Є.О. Українські стартапи: сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва. Молодий вчений. 2017. Т. 44. №. 4. С. 647—651.

5. Череп А.В., Морозова А.П. Проблемні питання розвитку стартапів в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 2. С. 75—81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_2_12 (дата звернення: 07.03.2021).

6. Хацер М.В. Научно-практические аспекты разработки и внедрения финансово-экономического механизма развития стартапов в Украине. Причорноморські економічні студії: наук. журн. 2018. Вип. 28. Ч. 2. C. 29—33.

7. Хусаинов Д.С. Сложность внедрения инноваций в Республике Казахстан. Современная наука: проблемы и перспективы развития. II Международная научно-практическая конференция: сборник статей. Под ред. А.Э. Еремеева : в 3 ч. Ч. 2. Омск: Изд-во ОмГА, 2018. 232 с.

8. Жаксылыкова A. Условия и перспективы развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. 2017. Том 121. № 3. С. 28—35. URL: https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1923 (дата звернення: 07.03.2021).

9. Ибрагимова С., Ботабек М. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Республике Казахстан. Проблемы современной экономики: сборник материалов ХХXVI Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2017. С. 97—102. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30526387 (дата звернення: 07.03.2021).

10. Zhussupova Zh. M., Mandonnet E. The current situation of startups and other small businesses in France and Kazakhstan. Proceedings of International scientific conference «Global competitiveness of Kazakhstan: strategy of practical responses to the challenges of time» (March 14-15, 2019). Almaty, 2019. P. 253-257. URL: https://uib.edu.kz/wp-content/uploads/2021/02/05.06.2019.-UIB-Conference.pdf#page=255 (дата звернення: 21.02.2021).

11. Кали А.М. Проблемы управления и развития инновационной экосистемы города Нур-Султан. Научнопрактические исследования. 2020. № 4—3. С. 66—70. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42705520 (дата звернення: 21.02.2021).

12. Ситенко Д.А., Есенгельдина А.С. Развитие инновационной экосистемы и инфраструктуры вузов Республики Казахстан. Вестник Карагандинского Университета. Серия «Экономика». 2018. № 2 (90). С. 99—107. URL: https://repository.apa.kz/handle/123456789/260 (дата звернення: 21.02.2021).

13. Яковлев Ф. Акселераторы и инкубаторы: что выбрать стартапу на раннем этапе развития. Интернет-сайт «Хайтек». 24.08.2018. URL: https://hightech.fm/2018/08/24/dostartup (дата звернення: 11.03.2021).

14. ЕU. Pl. Startupy v Lodzi. URL: http://www.startupy.lodz.pl (дата звернення: 11.03.2021).

15. Розгон О., Байдельдинова М. Бизнес-инкубатор как субъект, который оказывает поддержку стартапам (сравнительный анализ законодательства Казахстана и Украины). Право, политика, администрация. 2020. № 3—4. С. 23—40. URL: http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2021/03/Розгон-Байдельдинова_БИ-и-стартап_готfull.pdf (дата звернення: 11.03.2021).

16. Каширин А.И. В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций. Москва: Вершина, 2008. 384 с.

17. Пікуль В.С. Що таке стартап? URL: http://3222.ua/article/scho_take_startap.htm (дата звернення: 11.03.2021).

18. Этапы развития стартапов. URL: http://startup-house.ru/stati-prostartapy/link/etapy-razvitiya-startapov (дата звернення: 11.03.2021).

19. Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя. Москва: Альпина Паблишер, 2013. 616 с.

20. Рис Э. Бизнес с нуля: метод Lean Startup для быстрого тестирования идеей и выбора бизнес-модели. Москва: Альпина Паблишер, 2014. 253 с.

21. УК «Альянс. Венчурний бизнес». Официальный интернет-сайт. URL: http://venture-biz.ru (дата звернення: 11.03.2021).

22. Стартап. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стартап (дата звернення: 11.03.2021).

23. Коритін Д.С. Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх підприємств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Нац. акад. прав. наук України, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку. Харків, 2020. 243 с.

24. Что такое стартап. Портал temabiz.com. URL: http://www.temabiz.com/terminy/chto-takoestartap.html (дата звернення: 11.03.2021).

25. Корнух О.В., Маханько Л.В. Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 23. С. 26—30.

26. Терешко Ю.В., Тардаскіна Т.М., Богатирьова Л.Д. Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12. С. 435—443.

27. Иншаков М.О., Орлова А.А. Инновационные стартапы в России: проблемы создания и маркетингового продвижения. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2014. № 1 (24). С. 66—77.

28. Ситник Н.І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 89—94.

29. Стартап-экосистема Украины. 19.12.2019. URL: https://vc.ru/finance/98108-startap-ekosistema-ukrainy (дата звернення: 11.03.2021).

30. Стартап-экосистемы в Средней Азии: Казахстан. 07.07.2020. URL: https://vc.ru/finance/140120-startap-ekosistemy-v-sredney-azii-kazahstan (дата звернення: 11.03.2021).

31. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org (дата звернення: 11.03.2021).

32. Холодкова К.С. Анализ подходов к определению сущности организационно-экономического механизма управления. Современные научные исследования и инновации. 2016. № 5 (61). С. 213—221.

33. Кульман А. Экономические механизмы. Пер. с фр. Е.П. Островской; под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. Москва, 1993. 189 с.

34. Паладченко О.Ф. Подолання основних проблем у діяльності стартапів: досвід ЄС для України. Наука, технології, інновації. 2017. № 3. С. 52—60.

35. Гомзяк І.А. Юридичний супровід It-бізнесу та стартапів. Українське право. 25.07.2016. URL: https://ukrainepravo.com/law-practice/lawyers-practice/yuridichniy-suprov-d-it-b-znesu-ta-startap-v/ (дата звернення: 11.03.2021).

36. Лучшие бизнес-стартапы в Украине. Блог. Prostobiz.ua. 07.2021 URL: https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/luchshie_biznes_startapy_po_versii_startup_ua (дата звернення: 11.03.2021).

Abstract views: 185
PDF Downloads: 101
Published
2021-09-09