STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL SCIENCE IN UKRAINE

Series "Law": Theoretical and practical issues of development of the law system of Ukraine

Abstract

The article states that in the national dimension constitutional science is a collection or synthesis of interdisciplinary legal and other (economic, historical, political, philosophical, etc.) knowledge about the constitutional development of the country, the constitutional principles, values and institutions of power as means of management of state and social affairs on the basis and in accordance with the constitution, and so on. In essence, it is an encyclopedic science that covers a wide range of knowledge about the constitution, its legal, economic, ideological and other functions. Constitutional science differs from the science of constitutional law, although it is organically linked with the common object of research - the constitution and its significance in the legal maintenance of the functioning of the state and society. In practice, constitutional science analyzes, justifies, predicts and programs the constitutional development of society and the state. This development is due not only to legal phenomena, but also, first of all, to the processes of humanitarian development of society. Proceeding from the foregoing, in the development of constitutional science all other legal and humanitarian disciplines should be interested, as this will accelerate their constitutionalization. For example, this would bring the structure and values of the Constitution of Ukraine, in particular, the Criminal Code and other Ukrainian codes, etc., in line with the structure. Since some of the latter are still based today on the structural approaches and values of the Soviet era. The stages of modernization of constitutional science mentioned in the article are necessary in order to free the creative energy and intellectual potential of constitutionalists who are already able to solve the fundamental issues of the constitutional life of the country at a higher level than today. First of all, the question of the formation of a new, consistently democratic constitutional system, the protection of European common democratic values, the constitutional security of the state and the overcoming of the constitutional consequences of Russian aggression in the Donbas and the annexation of the Crimea.


REFERENCES 1. Prava i svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini (doktryna Yevropeiskoho sudu z prav liudyny i Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy): navch. posib.; Vst. slovo i zah. red. prof. P.F. Martynenka, V.M. Kampa. Kyiv: Yurinkom Inter, 2013 [in Ukrainian].

 2. Dudash T.I. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: navch.-prakt. posib. Kyiv: Alerta, 2013 [in Ukrainian].

 3. Dzhenis M., Kjej R., Brjedli Je. Evropejskoe pravo v oblasti prav cheloveka. Praktika i kommentarii. Per. s angl. M.: Prava cheloveka, 1997 [in Russian].

 4. Allan T.R.S. Konstytutsiina spravedlyvist. Liberalna teoriia verkhovenstva prava. Per. z anhl. R. Semkiva. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2008 [in Ukrainian].

 5. Holovatyi S. Verkhovenstvo prava. Monohrafiia: U 3-kh kn. Knyha 1. Verkhovenstvo prava: vid idei — do doktryny. K.: Feniks, 2006 [in Ukrainian].

 6. Rozanvalon P. Demokratychna lehitymnist. Bezstoronnist, reflektyvnist, nablyzhenist. Per. z fr. Ye. Maricheva. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademii”, 2009 [in Ukrainian].

 7. Problemy modernizatsii politychnykh system suchasnosti: Monohrafiia. Za zah. red. L.M. Herasinoi, O.H. Danyliana. Kharkiv: Pravo, 2008 [in Ukrainian].

 8. Grandguillot D. Institutions politiques et administrative. France, Union europeenne, ONU. 4-e edition. Paris: Аlino editeur, EJA, 2007 [in French].

 9. Droit public general. Institutions politiques, administratives et communautaires. Manuel. 3-e edition. Paris: LexisNexis SA, 2006 [in French].

 10. Rechytskyi V.V. Konstytutsiine ABV. Kharkiv: Prava liudyny, 2016 [in Ukrainian].

 11. Problemy sovremennoj konstitucionalistiki: ucheb. posob. Pod red. M.F. Orziha. Kyiv: Jurinkom Inter, 2012 [in Russian].

 12. Drago R. Cours de science administrativе: licence, 4 annee. Paris: Cours de droit, 1966 [in French].

 13. Payre R. Une science communal? Reseaus reformateurs et municipalite providence. Paris: CNRS EDITIONS, 2007 [in French].

 14. Hesse K. Osnovy konstitucionnogo prava FRG. M.: Juridicheskaja literatura, 1981 [in Russian].

 15. Banaszak B. Prawo konstytucyjne. Wydanie 8. Warzsawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017 [in Polish].

 16. Rechytskyi V. Prosti tsinnosti konstytutsionalizmu. Krytyka. Zhovten 2010. URL: https://krytyka.com/ua/articles/prostitsinnosti-konstytutsionalizmu [in Ukrainian].

 17. Kravchuk V.M. Pochynaite z Konstytutsii Ukrainy. Pravo Ukrainy. 2014. No. 3: 243—246 [in Ukrainian].

 18. Problemy suchasnoi konstytutsionalistyky. Vypusk 2: Konstytutsiini peretvorennia v Ukraini: navch. posib. Za zah. red. M.P. Orzikha. K.: Yurinkom Inter, 2012 [in Ukrainian].

 19. Hultai M.M. Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2013 [in Ukrainian].

 20. Teoriia i praktyka konstytutsionalizatsii haluzevoho zakonodavstva Ukrainy: monohrafiia. Nauk. red. Yu.S. Shemshu chenko, vidp. red. N.M. Parkhomenko. Kyiv: Iurydychna dumka, 2013 [in Ukrainian].

 21. Streltsova O.V. Konstytutsionalizatsiia protsesu asotsiatsii Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom: teoriia ta praktyka: monohrafiia. Za nauk. red. O.V. Martseliaka. Kyiv: Alerta, 2017 [in Ukrainian].

 22. Anne-Marie Le Bos-Le Pourhiet. Association française des constitutionnalistes. Droit constitutionnel local: égalité et liberté locale dans la Constitution: colloque international. Presses Univ. d’Aix-Marseille, 1999. 426 р. URL : https://books.google.com.ua/books/about/Droit_constitutionnel_local.html?id=vqqJPQAACAAJ&redir_esc=y [in French].

 23. Droit penal et droit constitutionnel URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/penalconstit.pdf [in French].

 24. Аlves J.D. Persecução Criminal Constitucional. San Paulo, 1953. Portuguese Edition. Kindle Edition. 2014.

 25. Rosikhina V. Tovarystvo konstytutsiinoho prava 1996-2006 rr. U zb.: Konstytutsiia i konstytutsionalizm v Ukraini: vybirkovi problemy. Zbirnyk naukovykh prats chleniv Tovarystva konstytutsiinoho prava z nahody desiatoi richnytsi Konstytutsii Ukrainy, Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy ta samoho Tovarystva. Red. prof. P.F. Martynenko i dots. V.M. Kampo. Kyiv: Kupriianova, 2007 [in Ukrainian].

 26. Konstytutsiini zasady ekonomichnoi systemy Ukrainy: monohrafiia. Za red. V.A. Ustymenka. Donetsk: Yuho-Vostok, 2011 [in Ukrainian].

 27. Konstitucionnaja jekonomika : uchebnik dlja juridicheskih i jekonomicheskih vuzov. Red. P.D. Barenbojm, G.A. Gadzhiev, V.I. Lafitskij, V.A. Mau. M.: Justicinform, 2006 [in Russian].

 28. Tomenko M.V. Istoriia ukrainskoi Konstytutsii: navch. posib. Kyiv: Osvita, 2009 [in Ukrainian].

 29. Konstytutsiina reforma znovu na poriadku dennomu v Ukraini. 25.04.2015. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/5804 [in Ukrainian].

 30. YeS ta NATO ochyma molodi: choho prahne ta choho boitsia nove pokolinnia ukraintsiv. Yevropeiska pravda. 29.11.2017. URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/29/7074345/ [in Ukrainian].

 31. Problemy suchasnoho ukrainskoho konstytutsionalizmu. Zb. nauk. prats: Na poshanu pershoho Holovy Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, prof. Leonida Yuzkova. Za zah. red.: A. Stryzhak, V. Tatsii. Kyiv: 2008 [in Ukrainian].

 32. Koroliuk V.O. Provisnyk novoho i pravednoho zakonu (shtrykhy do portreta Leonida Yuzkova na tli istorychnoi epokhy). Zah. red. i perednie slovo V.M. Kampo. Kyiv: Yurinkom-Inter, 2014 [in Ukrainian].

 33. Yuzkov L.P. Verkhovenstvo Konstytutsii i konstytutsiinist zakoniv. Pravova systema Ukrainy: teoriia i praktyka. K., 1993 [in Ukrainian].

 34. Kapsamun I., Torba V. My maiemo plekaty svoiu alternatyvu. Sohodni v Ukraini vidznachaiut Den Hidnosti ta Svobody. Gazeta “Den”. 21.11.2017. S. 4. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/my-mayemo-plekaty-svoyu-alternatyv [in Ukrainian].

 35. Siruk M. Ukraina stane samodostatnoiu tsyvilizatsiieiu abo … prosto znykne. Gazeta “Den”. 28.11.2017. S. 11. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/ukrayina-stane-samodostatnoyu-cyvilizaciyeyu-abo-prosto-znykne [in Ukrainian].

 36. Kapsamun I., Torba V. Po suti, Rosiia ne ye khrystyianskoiu krainoiu. Arkhyiereiskyi sobor Rosiiskoi pravoslavnoi tserkvy v otsinkakh ukrainskykh ta zakordonnykh ekspertiv. Gazeta “Den”. No. 217. 30.11.2017. S. 4—5. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/po-suti-rosiya-ne-ye-hrystyyanskoyu-krayinoyu [in Ukrainian].

 37. Prelo M. Konstitucionnoe pravo Francii. Per. s franc. A.F. Kudlickogo. Pod red. i predisl. prof. A.Z. Manfreda. M.: Inostrannaja literatura, 1957 [in Russian].

 38. Samchenko V. Tak vovcho povzly liudomory… Pro vynyshchennia holodom ukraintsiv rozpovidaie u “Kryvavykh zemliakh” amerykanskyi doslidnyk Tymoti Snaider. Ukraina moloda. 22.11.2017. S. 11. URL: http://umoloda.kiev.ua/number/3241/196/118012/ [in Ukrainian].

 39. Severyn O. “Reforma”, refleksy i revoliutsiia. Krytyka. No. 9—10 (155—156). Zhovten 2010. URL: https: www.krytyka.com/ua/articles/reforma-refleksy-i-revolyutsiya [in Ukrainian].

 40. Kampo V.M. Suspilstvo i pravo: 2004-2006. Rozdumy ukrainskoho vchenoho-konstytutsionalista. Za zah. red. Ye.V. Burlaia. K., 2007 [in Ukrainian].

 41. Siundiukov I. Bezdiialnist — zghubna. Gazeta "Den". No. 202—203. 10—11 lystopada 2017. S. 14. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/bezdiyalnist-zgubna [in Ukrainian].

 42. Kampo V. Chudovyi yuvilei nashoho polskoho kollehy. Zakon i Biznes. 10.11.2017. URL: http://zib.com.ua/ua/pda/130769.html [in Ukrainian].

 43. Kampo V. Do 40-richchia naukovo-pedahohichnoi diialnosti profesora, doktora Bohuslava Banashaka. Ofitsiinyi sait Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/do-40-richchya-naukovo-pedagogichnoyi-diyalnostiprofesora-doktora-boguslava-banashaka [in Ukrainian].

 44. Vykladachi fakultetu vzialy uchast u druhykh zelenohurskykh zustrichakh konstytutsionalistiv, prysviachenykh 40-richchiu naukovoi diialnosti profesora Bohuslava Banashaka. Sait yurydychnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 19.10.2017. URL: http://law.lnu.edu.ua/news/vykladachi-fakultetu-vzyaly-uchast-u-druhyhzelenohurskyh-zustrichah-konstytutsionalistiv-prysvyachenyh-40-richchyu-naukovoji-diyalnosti-profesora-bohuslavabanashaka [in Ukrainian].

Keywords

Constitution of Ukraine, Constitutional law, Constitutional science, history of Constitutional science, subject and problems of modernization of Constitutional science

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навч. посіб. Вступ. слово і заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка, В.М. Кампа. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 376 с.

2. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч.-практ. посіб. Київ: Алерта, 2013. 368 с.

3. Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека. Практика и комментарии. Пер. с англ. М.: Права человека, 1997. 640 с.

4. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. Пер. з англ. Р. Семківа. Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 385 с.

5. Головатий С. Верховенство права. Монографія: у 3-х кн. Кн. 1. Верховенство права: від ідеї — до доктрини. Київ: Фенікс, 2006. 623 с.

6. Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність. Пер. з фр. Є. Марічева. Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. 287 с.

7. Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія. За заг. ред. Л.М. Герасіної, О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2008. 320 с.

8. Grandguillot D. Institutions politiques et administrative. France, Union europeenne, ONU. 4 ed. Paris: Аlino editeur, EJA, 2007. 285 p.

9. Droit public general. Institutions politiques, administratives et communautaires. Manuel. 3 ed. Paris: LexisNexis SA, 2006. 1324 p.

10. Речицький В.В. Конституційне АБВ. Харків: Права людини, 2016. 408 с.

11. Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособ. Под ред. М.Ф. Орзиха. Київ: Юринком Интер, 2012. 368 с.

12. Drago R. Cours de science administrativе: licence, 4 annee. Paris: Cours de droit, 1966. 229 p.

13. Payre R. Une science communal? Reseaus reformateurs et municipalite providence. Paris: CNRS EDITIONS, 2007. 309 p.

14. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М.: Юридическая литература, 1981. 367 с.

15. Banaszak B. Prawo konstytucyjne. Wydanie 8. Warzsawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. 670 s.

16. Речицький В. Прості цінності конституціоналізму. Критика. Жовтень 2010. URL: https://krytyka.com/ua/articles/prosti-tsinnosti-konstytutsionalizmu (дата звернення: 21.12.2017).

17. Кравчук В.М. Починайте з Конституції України. Право України. 2014. № 3. С. 243—246.

18. Проблеми сучасної конституціоналістики. Вип. 2: Конституційні перетворення в Україні: навч. посіб. За заг. ред. М.П. Орзіха. Київ: Юрінком Інтер, 2012. 432 с.

19. Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя: монографія. Харків: Право, 2013. 424 с.

20. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: монографія. Наук. ред. Ю.С. Шемшученко, відп. ред. Н.М. Пархоменко. Київ: Юрид. думка, 2013. 308 с.

21. Стрельцова О.В. Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика: монографія. За наук. ред. О.В. Марцеляка. Київ: Алерта, 2017. 532 с.

22. Le Bos-Le Pourhiet Anne-Marie. Association française des constitutionnalistes. Droit constitutionnel local: égalité et liberté locale dans la Constitution: colloque international. Presses Univ. d’Aix-Marseille, 1999. 426 р. URL : https://books.google.com.ua/books/about/Droit_constitutionnel_local.html?id=vqqJPQAACAAJ&redir_esc=y (дата звернення: 12.01.2018).

23. Droit penal et droit constitutionnel URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/penalconstit.pdf (дата звернення: 12.01.2018).

24. Аlves J.D. Persecução Criminal Constitucional. San Paulo, 1953. Portuguese Edition. Kindle Edition. 2014. 98 p.

25. Росіхіна В. Товариство конституційного права 1996—2006 рр. У зб.: Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства. Ред. проф. П.Ф. Мартиненко і доц. В.М. Кампо. Київ: Купріянова, 2007. 320 с.

26. Конституційні засади економічної системи України: монографія. За ред. В.А. Устименка. Донецьк: Юго-Восток, 2011. 258 с.

27. Конституционная экономика: учебник для юридических и экономических вузов. Ред. П.Д. Баренбойм, Г.А. Гаджиев, В.И. Лафитский, В.А. Мау. М.: Юстицинформ, 2006. 528 с.

28. Томенко М.В. Історія української Конституції: навч. посіб. Київ: Освіта, 2009. 464 с.

29. Конституційна реформа знову на порядку денному в Україні. 25.04.2015. URL: http://pravo.org.ua/ua/news/5804 (дата звернення: 26.12.2017).

30. ЄС та НАТО очима молоді: чого прагне та чого боїться нове покоління українців. Європейська правда. 29.11.2017. URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/29/7074345/ (дата звернення: 27.12.2017).

31. Проблеми сучасного українського конституціоналізму. Зб. наук. праць: На пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Леоніда Юзькова. Заг. ред. А. Стрижак, В. Тацій. Київ: 2008. 352 с.

32. Королюк В.О. Провісник нового і праведного закону (штрихи до портрета Леоніда Юзькова на тлі історичної епохи). Заг. ред. і переднє слово В.М. Кампо. Київ: Юрінком-Інтер, 2014. 240 с.

33. Юзьков Л.П. Верховенство Конституції і конституційність законів. Правова система України: теорія і практика. Київ, 1993. 552 с.

34. Капсамун І., Торба В. Ми маємо плекати свою альтернативу. Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Газета "День". 21.11.2017. С. 4. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/my-mayemo-plekaty-svoyualternatyvu (дата звернення: 26.12.2017).

35. Сірук М. Україна стане самодостатньою цивілізацією або … просто зникне. Газета "День". 28.11.2017. С. 11. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/ukrayina-stane-samodostatnoyu-cyvilizaciyeyu-abo-prosto-znykne (дата звернення: 09.01.2018).

36 Капсамун І., Торба В. По суті, Росія не є християнською країною. Архиєрейський собор Російської православної церкви в оцінках українських та закордонних експертів. Газета "День". № 217. 30.11. 2017. С. 4—5. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/po-suti-rosiya-ne-ye-hrystyyanskoyu-krayinoyu (дата звернення: 09.01.2018).

37. Прело М. Конституционное право Франции. Пер. с франц. А.Ф. Кудлицкого; под ред. и предисл. проф.
А.З. Манфреда. М.: Иностранная литература, 1957. 671 с.

38. Самченко В. Так вовчо повзли людомори… Про винищення голодом українців розповідає у «Кривавих землях» американський дослідник Тимоті Снайдер. Україна молода. 22.11.2017. С. 11. URL: http://umoloda.kiev.ua/number/3241/196/118012/ (дата звернення: 09.01.2018).

39. Северин О. «Реформа», рефлекси і революція. Критика. № 9—10 (155—156). Жовтень 2010. URL: https: krytyka.com/ua/articles/reforma-refleksy-i-revolyutsiya (дата звернення: 09.01.2018).

40. Кампо В.М. Суспільство і право: 2004—2006. Роздуми українського вченого-конституціоналіста. За заг. ред. Є.В. Бурлая. Київ, 2007. 74 с.

41. Сюндюков І. Бездіяльність — згубна. Газета "День". № 202—203. 10—11 листопада 2017. С. 14. URL: https: day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/bezdiyalnist-zgubna (дата звернення: 09.01.2018).

42. Кампо В. Чудовий ювілей нашого польського коллеги. Закон і Бізнес. 10.11.2017. URL: http://zib.com.ua/ua/pda/130769.html (дата звернення: 15.11.2017).

43. Кампо В. До 40-річчя науково-педагогічної діяльності професора, доктора Богуслава Банашака. Офіційний сайт Конституційного Суду України. URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/do-40-richchya-naukovo-pedagogichnoyi-diyalnostiprofesora-doktora-boguslava-banashaka (дата звернення: 19.12.2017).

44. Викладачі факультету взяли участь у других зеленогурських зустрічах конституціоналістів, присвячених 40-річчю наукової діяльності професора Богуслава Банашака. Сайт юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 19.10.2017. URL: http: law.lnu.edu.ua/news/vykladachi-fakultetu-vzyaly-uchast-udruhyh-zelenohurskyh-zustrichah-konstytutsionalistiv-prysvyachenyh-40-richchyu-naukovoji-diyalnosti-profesorabohuslava-banashaka (дата звернення: 19.12.2017).

Abstract views: 249
PDF Downloads: 117
Published
2018-05-30