"METHOD OF SEWERAGE", OR DOES THE DOMESTIC LEGAL SCIENCE NEED IN SUCH "INVESTIGATIONS”?

Reviews and Comments

  • I.V. Kremenovska Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Мамутов В.К. 30 лет спустя / В.К. Мамутов // Правничий часопис Донецького університету. - 2011. - № 1 (25). - С. 307-311.

2. Денисова Т.А. Околонаучные подходы к научным проблемам / Т.А. Денисова // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25 жовтня 2013 р.); за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. - Запоріжжя, КПУ, 2013. - С. 92-95.

3. Делія Ю.В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Делія Юрій Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України. - К., 2014. - 35 с.

4. Делія Ю.В. Методологія та методи дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні / Ю.В. Делія // Форум права. - 2012. - № 3. - С. 163-168.

5. Гребеньков Г.В. О методологических принципах познания права / ГВ. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2009. - № 4. - С. 3-11.

6. Делія Ю.В. Окремі питання методології дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні / Ю.В. Делія // Вісник Академії адвокатури України. - 2012. - № 3. - С. 27-34.

7. Делія Ю.В. Судовий контроль в адміністративному судочинстві: поняття та межі / Ю.В. Делія, В.П. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 86-93.

8. Зеленецкий В.С. Проблеми борьбы с “теневой наукой” в современном правоведении Украины : монография / В.С. Зеленецкий. - Харьков : ФИНН, 2011. - 304 с.

9. Назимко Є.С. Математичні методи в кримінально-правових дослідженнях: “за та проти” / Є.С. Назимко // Карпатський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 74-77.

10. Філософія : навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. - 4-те вид., стер. - К.: Вікар, 2004. - 516 с.

11. Гребеньков Г.В. Научные исследования: теория, методология, методика (теоретические и практические вопросы научно-исследовательского труда). - Донецк: Донецкий ин-т внутренних дел, 2003. - 68 с.

12. Війтєв Ю. Сучасні тенденції діяльності військової прокуратури / Ю. Війтєв // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 3. - С. 101-104.

13. Гізімчук С. Зміст принципу гуманізму в кримінальному праві / С. Гізімчук // Вісник прокуратури. - 2011. - № 2. - С. 63-69.

Abstract views: 99
PDF Downloads: 84
Published
2014-07-01