ECONOMIC AND LEGAL MEANS FOR PROVIDING PRODUCTS QUALITY IN UKRAINE

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • M.M. Parkhomenko Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The article analyses existent economic and legal means for providing products quality, using genetically-modified organisms in Ukraine. It also grounds the proposals on adaptation of Ukrainian legislation to European requirements as for marking genetically-modified organisms.

Keywords

economic and legal means, providing quality, products, adaptation, Ukrainian legislation, European requirements, marking, genetically-modified organisms

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 213 с.

2. Кошман К. Сертифікація – засіб забезпечення якості продукції / Кошман К. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С. 33–34.

3. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. – Л. : Магнолія плюс : Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2006. – 220 с.

4. Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 244 // Урядовий кур’єр. – 1997. – 29 березня (№ 57–58).

5. Миронюк Г. Стан і перспективи розвитку стандартизації та суміжних видів діяльності в Україні // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. – № 3. – С. 5–9.

6. Стандартизація, основні проблеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// yaca.yandex.ru/yandsearch

7. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

8. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

9. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від I грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 23.

10. Про підтвердження відповідності : Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

11. Управління якістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parlament.org.ua/index.php

12. Технічне регулювання в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inure.gov.ua/ukr/publishing/panorama

Abstract views: 66
PDF Downloads: 34
Published
2009-06-22