ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF PRIVATIZATION IN THE COAL INDUSTRY

The problems of increasing the effective use of energy resources

Abstract

The article examines legal regulation of privatization processes in the coal industry of Ukraine as well as perspective legislation in its interconnection with analysis of internal and external economic factors which hinder extension of privatization processes in the industry. It is offered to elaborate the Conception of modernization of coal legislation and its adaptation to present conditions of economic management. Regulation of specific features of privatization in the coal industry should make up a separate part of the Conception.

Keywords

legal regulation, privatization, coal industry of Ukraine

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Про структурну перебудову вугільної промисловості : Указ Президента України від 7 лютого 1996 р. № 116/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 27–28.

2. Про хід структурної перебудови вугільної промисловості : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 280 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 20.

3. Про заходи щодо вдосконалення державного управління вугільною промисловістю : Указ Президента України від 25 липня 2005 р. № 1123/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 30. – Ст. 1786.

4. Про затвердження Програми "Українське вугілля" : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. № 1205 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – Ст. 1731.

5. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. № 749 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 34. – Ст. 2032.

6. Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу : Постанова Кабінету Міністрів від 21 серпня 2003 р. № 1311 // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 163.

7. Про схвалення Концепції розвитку вугільної промисловості : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня 2005 р. № 236-р // Офіційний вісник України. – 2005. – № 27. – Ст. 1578.

8. Про інформацію Кабінету Міністрів України "Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки – шлях до набуття енергетичної незалежності" : Постанова Верховної Ради України 17 листопада 2006 р. № 373-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 2. – Ст. 23.

9. Кабанов А.І. Збереження шахтного фонду і проблеми реструктуризації вугільної галузі: ретроспектива та перспективи / Кабанов А.І. // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 1 (15). – С. 4–10.

10. Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 737-р // Офіційний вісник України. – 2008. – № 37. – Ст. 1244.

11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі" : Указ Президента України від 5 серпня 2008 р. 685/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 31. – Ст. 942.

12. Про газ (метан) вугільних родовищ : Закон України від 21 травня 2009 р. № 1392-VI // Офіційний вісник України. – 2009. – № 46. – Ст. 1544.

13. Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р // ІАЦ "Ліга". – Ліга БізнесІнформ, 2009.

14. Амоша А.И. Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области : монография / А.И. Амоша, В.И. Логвиненко, В. Г. Гринёв. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2007. – 216 с.

15. Вовченко А. Проблеми реформування вугільної промисловості України / Вовченко А., Гріньов В. // Экономика Украины. – 2008. – № 5. – С. 19–23.

16. Довгань В.М. Право Світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В.М. Довгань. – К. : КНТ, 2009. – 448 с.

17. Деякі питання вугільної галузі : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 419-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 73.

18. Власть Денег. – 2009. – № 21. – С. 19–21.

19. Власть денег. – 2008. – № 8(214). – 20–26 февраля 2009 г. – С. 20.

20. Про особливості закупівлі вугілля кам’яного : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 285 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 24. – Ст. 789.

21. Україна у 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2008. – 744 с.

22. Про запровадження аукціонів із продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 599 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 567.

23. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 20.12.2007 р. по справі № 1/94 // ІАЦ "Ліга". – Ліга БізнесІнформ, 2009.

24. Горизонтальна интеграция // Деловая Столица. – 2009. – № 23. – С. 16.

25. Обогатительное имущество. Украина теряет контроль над активами ключевого углеобогатительного холдинга Донбасса // Деловая Столица. – 2009. – № 21 (419). – С. 16.

26. Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна / за заг. ред. І.Б. Шицького. – К. : Праксіс, 2007. – 432 с.

27. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

28. Про приватизацію майна державних підприємств : Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

29. Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" : Закон України від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.

30. Про Державну програму приватизації : Закон України від 18 травня 2000 р. № 1723III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 33–34. – Ст. 272.

31. Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва: Закон України від 14 вересня 2000 р. № 1953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 45. – Ст. 375.

32. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство") від 9 липня 1998 р. 12-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Ст. 1209.

33. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

34. Про зупинення дії окремих положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р: Указ Президента України від 19 грудня 2008 р. № 1178/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 47. – Ст. 1428.

35. Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб : Закон України від 12 січня 2005 р. № 2319-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 9. – Ст. 179.

36. Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 430 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 33. – Ст. 1144.

37. Про поточну ситуацію у вугільній промисловості та тепловій енергетиці і шляхи подолання кризових явищ в енергетичній сфері : Постанова Верховної Ради України від 25 червня 2009 р. № 1558-VI // Голос України. – 2009. – № 129.

38. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

39. Про прийняття за основу проекту Закону України про Державну програму приватизації на 2008–2012 роки : Постанова Верховної Ради України від 3 червня 2008 р. № 311-VI // ІАЦ "Ліга". – Ліга БізнесІнформ, 2009.

40. Ілларіонов О.Ю. Правове регулювання експорту та імпорту вугілля / Ілларіонов О.Ю. // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2008. – № 2. – С. 476–484.

41. Гонтарь Л.И. Угольная промышленность: потенциал для развития не утрачен, но как его использовать? / Гонтарь Л.И. // Меркурий. – 2008. – №9 (213). – С. 56–57.

42. Зарубежная панорама // Уголь. – 2008. – №11. – С. 70–71.

43. Останнє надзвичайне попередження. З 2020 року вугілля не вистачатиме // Енергетика та ринок. – 2007. – № 4 (45). – С. 26–27.

44. Мамутов В.К. Экономика и право : сб. науч. тр. / Мамутов В.К. – К. : Юринком Интер, 2003. – 544 с. – У статті "Приватизація майна державних підприємств: економічна доцільність і критерії здійснення".

45. Знаменский Г. Л. Блеск и нищета современной цивилистики / Знаменский Г. Л. // Економіка та право. – 2006. – № 2. – С. 5–16.

Abstract views: 166
PDF Downloads: 56
Published
2009-06-22