PROSPECTS FOR INTRODUCTION OF A NEW MODEL OF THE POWER SALE BASED ON THE BILATERAL AGREEMENTS: LEGAL ASPECTS

The problems of increasing the effective use of energy resources

  • N.B. Yurova Donetsk National University, Donetsk

Abstract

The article deals with investigation of prospects for creation of a new mechanism of pricing for electric power under introduction of a new model of the energy market that is based on bilateral electric power sale and purchase agreements with participation of subjects having equal rights. The analysis of practice in application of operating pricing methods for electric power and pricing according to the new model of bilateral electric power sale and purchase agreements is made.

Keywords

legal aspects, electric power sale, prospects for introduction, new model, bilateral agreements

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Безкоровайна С.В. Управління ціновою політикою підприємства та оптимізація цінових рішень в умовах ринкової конкуренції / Безкоровайна С.В. // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2003. – № 2 (21). – С. 3–8.

2. Джумагельдиева Г.Д. К вопросу о методах правового регулирования цен / Джумагельдиева Г.Д. // Экономика и право. – 2003. – № 1. – С. 50–53.

3. Михайлив С.В. Новая модель оптового рынка электроэнергии: правовые риски / Михайлив С.В. // Энергетика и Право. – 2007. – № 1. – С. 21–26.

4. Свирков С. А. Основные проблемы функционирования розничных рынков электроэнергии на современном этапе реформы электроэнергетики / Свирков С. А. // Энергетика и Право. – 2007. – № 1. – С. 26–29.

5. Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики України : Указ Президента України від 08.12.1994 р. № 738 // Урядовий кур’єр. –1994. – № 192 (від 13.12.94 р.).

6. Договір між членами Оптового ринку електроенергії: прийнятий на Загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України 15 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.er.gov.ua/doc.php?f=17&wid=816abec656592f83941a4c5fe131d390 (офіційний сайт ДП "Енергоринок", дата відвідання сайту 29.05.2009 р.).

7. Про вдосконалення системи розрахунків за спожиту електричну та теплову енергію : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1997 р. № 487 // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 93–94 (від 29.05.97 р.).

8. Про електроенергетику : Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.

9. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом: Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 р. № 15/1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=48957&cat_id=34446& (офіційний сайт Національної комісії регулювання електроенергетики України, дата відвідання сайту 29.05.2009 р.).

10. Євдокімов В. Перші кроки до нової моделі ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] / В. Євдокімов. – Режим доступу : загальний http://www.er.gov.ua/doc.php?f=2156&wid=816abec656592f83941a4c5fe131d390 (офіційний сайт ДП "Енергоринок", дата відвідання сайту 29.05.2009 р.).

11. Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.05.2000 р. № 533 "Про ринкове формування тарифів на електричну енергію, що відпускається енергопостачальними компаніями з 1 червня 2000 року" : Постанова НКРЕ від 22.01.2001 р. № 46 // Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2001. – № 2.

12. Про затвердження Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом : Постанова НКРЕ від 22.01.2001 р. № 47 // Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2001. – № 2.

13. Про затвердження заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі України у 1999–2000 роках : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 845 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 20 (04.06.99). – Ст. 900.

14. Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1789 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47 (06.12.2002). – Ст. 2164.

15. Про утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. № 328 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11 (02.04.2004). – Ст. 666.

16. Про схвалення плану заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 р. №1056-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : загальний http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1056–2007-%F0 (офіційний сайт Верховної Ради України, дата відвідання сайту 29.05.2009 р.)

Abstract views: 85
PDF Downloads: 79
Published
2009-06-22