MAIN DIRECTIONS FOR IMPROVING THE UKRAINIAN LEGISLATIVE BASE IN THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • S.V. Burlutsky Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk

Abstract

The article considers the present Ukrainian legislation in the sphere of social protection of the population. It defines legal, economic and organizational bases for formation and realization of the system of social help to the population. The basic drawbacks in the existing legislative base are defined and corresponding proposals on its perfection are offered.

Keywords

legislation, system, social protection, help, budget, subsidy, living standard

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави : монографія / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К. : КНЕУ, 2006. – 702 с.

2. Пищуліна О. Щодо удосконалення методик визначення величини прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін та інших соціальних показників в Україні [Електронний ресурс] / О. Пищуліна. – Режим доступу : http : // www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/30.htm

3. Синицина І. Досвід впровадження реформи монетизації соціальної грошової допомоги в Росії / І. Синицина. – К. : CASE – Polish aid, 2008. – 44 с.

4. Ukraine : First Review Under the Stand-By Arrangement, Requests for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria, and Rephasing of Purchases Under the Arrangement — Staff Report // IMF Country Report No. 09/173. – May 2009. – 65 p.

5. Про державний бюджет України на 2009 рік : Закон України від 26.12.2008 р. № 835-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 20. – Ст. 269.

6. Про прожитковий мінімум : Закон України від 15.07.1999 р. № 966-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 348.

7. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – Ст. 675.

8. Про затвердження методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги : Наказ Мінпраці України від 15.11.2001 р. № 486 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 272.

9. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України від 01.06.2000 р. №1768-ІІI // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.

10. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-ХІI // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 5. – Ст. 21.

11. Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 р. № 1050 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 39. – С. 17.

12. Бурлуцький С. Методологія формалізації споживчих витрат в сучасних умовах / Бурлуцький С., Бурлуцька С. // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4 (82). – С. 3–11.

Abstract views: 51
PDF Downloads: 33
Published
2009-06-22