A COMPARATIVE ANALYSIS OF REGIONAL ASPECTS IN THE UNEMPLOYMENT (ON THE EXAMPLE OF THE LUGANSK REGION)

Labour Economics, Social Economy and Policy

  • I.I. Kulyak Luhansk Branch Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Luhansk
  • A.I. Kulyak Luhansk Branch Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Luhansk

Abstract

The problems of unemployment are considered on the example of the Lugansk region (age, demographic and territorial aspects). The ways to solve these problems are offered.

Keywords

a comparative analysis, regional aspects, unemployment, Lugansk region

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М., 1978. – 320 с.

2. Лэйард Р. Макроэкономика : [курс лекций для российских читателей] / Р. Лэйард. – М.,1994. – 475 с.

3. Богиня Д. Соціально'трудові відносини в Україні в контексті організації оплати праці та регулювання доходів / Д. Богиня // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 7. – С. 11–15.

4. Афендикова Н. О. Особенности трудовых ресурсов и развития рынка труда в Украине / Н. О. Афендикова // Государство и регионы. – 2006. – № 4. – С. 16–19.

5. Буржалов Ф. Э. Типы социальной политики / Буржалов Ф. Э., Гришин И. В., Сванидзе З. Я., Соболева И. В. // Общество и экономика. – 1997. – № 1–2. – С. 37–41.

6. Злупко С. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні : навч. посіб. / С. Злупко, Й. Радецький. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Франка, 2001. – 284 с.

7. Марцинкевич В. И. Экономика человека : учебное пособие для высших учеб. заведений / В. И. Марцинкевич, И. В. Соболева. – М., 1995. – 255 с.

8. Яковец Ю. Эволюционная экономика на пороге 21 века / Ю. Яковец // Вопросы экономики. – 1997. – № 3. – С. 128–140.

9. Економічна активність населення Луганської області у 2007році / Головне управління статистики в Луганській області. – Луганськ, 2008. – 138 с.

10. Луганска область у цифрах : статистичний щорічник. – Т. I, II. – Луганськ, 2008. – С. 139–148.

11. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбаченних Луганською програмою зайнятості населення на 2007рік // Луганское время. – 2007. –
№ 34. – С. 3–4.

Abstract views: 49
PDF Downloads: 61
Published
2009-06-22