TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HOTEL SERVICES IN THE CHERNIVTSY REGION

Socio-economic problems of regional development

  • I.V. Mustetsa Chernivtsi Trade and Economic Institute, Chernivtsi

Abstract

The article presents main trends in the development of hotel services in the Chernivtsy region. It also states the reasons for their insufficient development and offers the ways to improve them.

Keywords

trends, development, hotel services, reasons, ways, improvement

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Амбросій О. І., Столяр Л. Г. Тенденції розвитку готельного господарства в Україні // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 3–12.

2. Галасюк С. С., Гучєва Л. Г. Структура ринку засобів розміщення туристів Одеського регіону // Науковий вісник Одеського державного економічного ун-ту. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Наука : економіка, політологія, історія. – 2008. – С. 3–13.

3. Бойцова М. Все об обучении и организации гостиничного бизнеса / М. Бойцова, О. Пироженко, В. Кузнецов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Х. : Изд. Дом «Фактор», 2006. – 251 с.

4. Дмитрук О. Ю Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. / О. Ю. Дмитрук. – К. : Альтериєс, 2004. – 192 с.

5. Линенко А. В. Розвиток готельного бізнесу України та перспективи приватних міні&готелів / А. В. Линенко, С. Є. Савчук // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 200–203.

6. Ткаченко Т. І. Управління якістю готельних послуг : монографія. Т. 1 / Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Новак. – К. : КНТЕУ, 2006. – 233 с.

7. Григоренко В. С. Совершенствование метода оценки недвижимости гостиничных комплексов на основе статистического моделирования : автореф. дис. к. э. н.: спец. 08:00:05. – Санкт&Петербург, 2006. – 20 с.

8. Забаева М. Н. Совершенствование механизма управления предприятиями сферы услуг (На примере гостиниц Нижнего Новгорода) : автореф. дис. к. э. н.: спец. 08.00:05. – Новгород, 2003. – 124 с.

9. Інформація Міжнародної ради з туризму : Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів України. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/Publications List

10. Рівень завантаження готельних підприємств Європи : Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. – Режим доступу : http://www.world&tourism.org

11. Статистичний щорічник України за 2007 рік // Державний комітет статистики України. – К., 2008. – 302 с.

12. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2007 рік // Головне управління статистики у Чернівецькій області. – Чернівці, 2008. – 172 с.

Abstract views: 36
PDF Downloads: 22
Published
2009-05-25