ON THE QUESTION OF A HOLDING COMPANY CREATION

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • N.V. Ibragimova Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

Abstract

The author investigates a process of creation of holding companies in Ukraine and the features of normative-legal regulation of this process. Proposals on improvement of holding companies creation are well-grounded and possible additions to certain normative and legal acts which regulate some questions connected with creation of holding companies in Ukraine are offered.

Keywords

process, creation, holding company, normative-legal regulation, additions, legislation

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Гончарова І. Холдинг у країнах перехідної економіки як специфічне об’єднання підприємств / І. Гончарова // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 13–15.

2. Уманців Ю. Холдингові компанії – сучасні форми інтеграції підприємств / Ю. Уманців, Г. Уманців // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №3. – С. 107–110.

3. Про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та приватизації : Указ Президента України від 11 квітня 1994 р. № 224-94 (закон втратив чинність) // Урядовий кур’єр. – 1994. – 19 травня.

4. Про холдингові компанії в Україні : Закон України від 15 березня 2006 р. за станом на 25 серпня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34. – Ст. 291.

5. Господарський кодекс України : Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін. ; за заг. ред. О. І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2007. – 832 с.

6. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. за станом на 27 квітня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 33. – Ст. 440.

7. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. за станом на 31 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 348.

8. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р // Офіційний вісник України. – №13. – Ст. 679.

9. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на погоджені дії суб’єктів господарювання : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. № 26-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 542.

10. Цивільний кодекс України : Офіц. текст зі змін. станом на 16 січня 2007 р. / Верховна Рада України. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 480 с.

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. за станом на 09 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 37. – Ст. 310.

Abstract views: 26
PDF Downloads: 13
Published
2009-05-25