ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF REGULATION OF CATERING SERVICES FOR THE PUPILS OF COMPREHENSIVE SCHOOLS: FOREIGN EXPERIENCE AND LESSONS FOR UKRAINE

Demography, Labor Economics, Social Economics and Politics

  • L.M. Belkin LLC "Kramatorsk Baby Food Plant", Kramatorsk

Abstract

The paper analyzes the world experience of organization of catering for the pupils of comprehensive schools. Based on the analysis, the proposals are made to use this experience in Ukraine.

Keywords

management of catering, pupils of comprehensive schools, foreign experience, lessons for Ukraine

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Джабраілов Р.А. Комунальна власність як передумова реалізації господарської правосуб’єктності міста / Р.А. Джабраілов // Економіка та право. — 2009. — № 2. — С. 114–118.

2. Джабраілов Р.А. Територіальна громада міста та місто у сфері господарювання / Р.А. Джабраілов // Вісник Донецького національного університету, Сер. В : Економіка і право. Вип. 2. — 2008. — С. 386–394.

3. Джабраілов Р. А. Співвідношення інтересів міста та окремих суб’єктів господарювання: пошук раціональних шляхів забезпечення балансу / Р.А. Джабраілов // Вісник Донецького національного університету, Сер. В : Економіка і право. Вип. 2. — 2007. — С. 372–380.

4. Кіцул Ю. Поняття ефективності державного управління місцевих органів виконавчої влади / Ю. Кіцул // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — 2008. — № 2.— С. 1–5.

5. Жданко Є.С. Шляхи стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства міста в умовах економічної кризи / Є.С. Жданко // Економіка та право. — 2009. — № 2. — С. 141–145.

6. Кудрина Л. Беды и обеды школьного питания: как снизить наценки? / Л.Кудрина // Приазовский рабочий. — 2006. — 23 дек. (№ 195) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pr.ua/news.php?new=3502

7. Актуальные проблемы гигиены питания детей и подростков / В.П. Кульчицкая, И.А. Сливинская, П.М. Карповец и др. // Актуальні проблеми охорони здоров’я дітей шкільного віку і підлітків. — Х., 1997.— С. 214–215.

8. Бєлкін Л. Досвід країн світу з організації дитячого харчування / Л. Бєлкін // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 12. — С. 45–50.

9. Бєлкін Л.М. Роль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл / Л.М. Бєлкін // «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» : зб. наук. пр. VI Міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. — Т. 1. — С. 90–92.

10. Бєлкін Л. Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (коментар) / Л. Бєлкін // Практика управління закладом освіти. — 2009. — № 7. — С. 4–21.

11. Белкин Л.М. Гражданско-правовые отношения при организации питания учащихся общеобразовательных школ (на примере законодательства Украины) / Л.М. Белкин // Социальное и пенсионное право. — 2010. — № 2. — С. 19–23.

12. Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.rprest.ru/info_ad/

13. Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.rprest.ru/school_lunch/

14. Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/159212/

15. Бєлкін Л. Організація харчування в навчальних закладах: Укладання договорів щодо користування приміщеннями шкільних їдалень / Л. Бєлкін // Юридична газета. — 2010. — № 39 (255).— С. 16, 17.

Abstract views: 12
PDF Downloads: 1
Published
2010-12-27
How to Cite
BELKIN, L.M.. ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF REGULATION OF CATERING SERVICES FOR THE PUPILS OF COMPREHENSIVE SCHOOLS: FOREIGN EXPERIENCE AND LESSONS FOR UKRAINE. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 48 - 53, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/523>. Date accessed: 23 july 2019.