METHODS OF ESTIMATION OF THE STATE CORPORATIVE RIGHTS MANAGEMENT EFFICIENCY AT ENTERPRISES

Problems of production management

  • O.Y. Biryukova PHEO "European University", Kyiv

Abstract

The article offers the methods to estimate the efficiency of management of the state corporate rights. Based on these methods, the efficiency of management of the state corporate rights at the enterprises was estimated.

Keywords

state corporate rights, methods of estimation of management efficiency

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. База даних Фонду державного майна України «Етап КПД» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/ukt

2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : моногр. / В.Г. Андрійчук. — К. : КНЕУ, 2005. — 292 с.

3. Брадул О.М. Обліковоаналітичне забезпечення менеджменту корпорацій / О.М. Брадул. ; М-во освіти і науки України, Національний. торгово-економічний університет.— К., 2009. — 355 с.

4. Менеджмент державних установ і організацій : навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю.Васіна, Н.М.Кривокульська та ін. ; за ред. А. Ф. Мельник. — Тернопіль : Економ. думка, 2006. — 317 с.

5. Мороз О. В. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції : моногр. / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М.Халімон. — Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2008. — 180 с.

6. Сазонець І.Л. Корпоративне управління : навч. посібник / І.Л. Сазонець, П.І. Сокуренко, Ю.В. Вдовиченко. — Донецьк : ТОВ «ЮгоВосток, Лтд», 2008.— 372 с.

7. Орлова Н.С. Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні : моногр. / Н.С. Орлова. — Донецьк : ВІК, 2009. — 210 с.

8. Тараш Л.И. Управление акционерной собственностью: метод. подход : моногр. / Л.И. Тараш.— Донецк : НАН Украины, Инт экономики промышленности, 2008. — 440 с.

9. Чихачова Ю. С. Управління державними корпоративними правами: економікоаналітичний аспект / Ю.С. Чихачова // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2009. — № 9 (205). — С. 10–12.

10. Критерії ефективності управління корпоративними правами держави: затверджені Наказом Фонду державного майна України від 07.05.2009 р. № 694 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.06.2009 р. № 477/16493 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 42. — Ст. 1423.

11. Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів. — Режим доступу : http://www.stockmarket.gov.ua

12. Е.F. Fama and К. R. French. Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? // Journal of Financial Economics. 60. 2000.

Abstract views: 4
PDF Downloads: 1
Published
2010-12-27
How to Cite
BIRYUKOVA, O.Y.. METHODS OF ESTIMATION OF THE STATE CORPORATIVE RIGHTS MANAGEMENT EFFICIENCY AT ENTERPRISES. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 61 - 66, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/526>. Date accessed: 23 july 2019.