PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING CODES OF CORPORATE GOVERNANCE

Problems of Ukraine’s Legislation Development

  • Y.V. Kudria Educational and Scientific Institute of Economics and Management of the National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Abstract

On the example of the Ukrainian Code of Corporate Governance basic problems inherent in corporate governance principles are defined and grouped. The list of urgent measures is offered to improve the Ukrainian Code of Corporate Governance.

Keywords

ways of improving, Code of Corporate Governance

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Андронов В.В. Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях : моногр. / В.В. Андронов. — М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. — 236 с.

2. Воронкова А.Е. Корпоративне управління : підручник / А.Е. Воронкова, Г.В. Козаченко. — К. : Лібра, 2004. — 368 с.

3. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні : моногр. / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 324 с.

4. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції : моногр. / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М. Халімон та ін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 180 с.

5. Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения : моногр. / В.С. Пономаренко, Е.Н. Ястремская, В.М. Луцковский и др. — Х. : ИНЖЭК, 2006. — 232 с.

6. Корпорації: управління та культура : моногр. / А.Е. Воронкова, М.М. Баб’як, Є.Н. Коренєв, І.В. Матура. — Дрогобич : Вимір, 2006. — 376 с.

7. Матеріали програми «Принципи корпоративного управління в економіках, що розвиваються». Проект «Корпоративний розвиток в Україні» [Текст].— Міжнародна Фінансова Корпорація, 2002.

8. Менеджмент корпорации и корпоративное управление : моногр. / А.Н. Асаул, В.И. Павлов, Ф.И. Беськиерь, О.А. Мышко. — Санкт-Петербург : Гуманистика, 2006. — 328 с.

9. Мороз О. В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : моногр. / О.В. Мороз, Н.П. Карачина. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 176 с.

10. Павлов В.І. Корпоративне управління в акціонерних товариствах : моногр. / В.І. Павлов, О.А. Мишко. — Луцьк : Надстир’я, 2006. — 180 с.

11. Принципи корпоративного управління : рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. № 54 // Цінні папери України. — 2004. — № 1.— С. 6–26.

12. Сахаров В.Є. Національні принципи корпоративних відносин між підприємствами малого та середнього бізнесу в Україні / В.Є. Сахаров, Н.П. Коротенко // Актуальні проблеми економіки. — 2006.— № 3.— С. 28–34.

13. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування) : моногр. / [О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник, О.В. Мукан] ; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. — Львів : Тріада плюс, 2008. — 369 с.

14. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту : моногр. / О.Є.Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. — Львів : Львівська політехніка, 2005. — 336 с.

15. Управление корпорацией : сб. науч. ст. / под ред. Н.М. Оскорбина, В. К. Толстова. — Барнаул : Алт. гос. ун-т. — Серия «Управление корпорацией». — 2006. — Вып. 15. — 345 с.

16. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Л. І. Федулова. — К. : Фенікс, 2005. — 320 с.

17. Якутин Ю.В. Интегрированые корпоративные структуры: развитие и эффективность : моногр. / Ю.В. Якутин. — М. : ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», 1999. — 350 с.

Abstract views: 6
PDF Downloads: 0
Published
2010-12-27
How to Cite
KUDRIA, Y.V.. PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING CODES OF CORPORATE GOVERNANCE. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 83 - 86, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/532>. Date accessed: 23 july 2019.