DETERMINATION OF DOMINANTS IN THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN THE HOUSING AND COMMUNAL FACILITIES

Economic and legal problems of city management

  • I.M. Salukvadze Luhansk State Institute Housing and Communal Services, Luhansk

Abstract

The paper studies the process of public-private partnership in the housing and communal facilities. The system of socio-economic relations between consumers, suppliers of public utilities and power within public-private partnership is considered. The pattern of public-private partnership was developed, basic variables which have influence on public-private partnership viability, factors stimulating the development of public-private partnership, dominants of public-private partnership development are defined.

Keywords

housing and public utilities, public-private partnership, socio-economic relations

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Богачов С. Особенности современного тарифообразования на услуги в ЖКХ в Украине / С. Богачов, Е. Жданко // Экономика Украины. — 2010. — № 11. — С. 26–35.

2. Джулай Т.М. Загальна оцінка умов функціонування житлово-комунального господарства міст сучасної України / Т.М. Джулай // Регіональні перспективи. — 2003. — № 9–10. — С. 75–82.

3. Герасимчук З.В. Формування регіональної політики становлення недержавного сектора в житлово-комунальному господарстві / З.В. Герасимчук, Н.В. Ковальчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціальноекономічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління. — 2006.— Вип. 4. — С. 360–374.

4. Волинський Г. Про деякі напрями реформування житлово-комунального господарства України / Г. Волинський // Економіка України. — 2009. — № 8.— С. 78–84.

5. Семенов Г.А. Кластери підприємств як передумова активізації розвитку регіональної економіки / Г.А. Семенов // Економіка та держава. — 2006. — № 4.— С. 11–13.

6. Семенова Г.А. Національний кластер — новий шлях для прискорення економічного та інноваційного зростання України / Г.А. Семенова, О.С. Богма // Вісник економічної науки України. — 2006. — № 1(9). — С. 127–133.

7. Чижова Т.В. Інноваційна стратегія реформування житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.02.02 / Т.В. Чижова ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 19 с.

8. Черевиков Є.Л. Передумови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні / Є.Л. Черевиков // Економіка і прогнозування. — 2010. — № 1.— С. 99–110.

9. Матеріали Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gorod.lugansk.ua

10. Законодавча база України. Єдиний веб-прортал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/

11. Про теплопостачання : Закон України вiд 02.06.2005 р. № 2633-IV // Офіційний вісник України. — 2005. — № 27. — Ст. 1532.

12. Про питну воду та питне водопостачання : Закон України вiд 10.01.2002 р. № 2918III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 16. — Ст. 112.

13. Про природні монополії : Закон України вiд 20.04.2000 р. № 1682-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

14. Про ціни та ціноутворення : Закон України вiд 03.12.1990 р. № 507-XII // Відомості Верховної Ради УРСР.— 1990. — № 52. — Ст. 650.

15. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : Постанова від 12 вересня 2009 р. № 973 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 70. — Ст. 2435.

16. Експрес-випуски щодо стану ЖКХ в Україні. Веб-сайт Держкомстату України [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

17. Полякова О. М. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення / О.М. Полякова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. — К. : Техніка, 2008. — Вып. 87. — С. 317–322.

Abstract views: 6
PDF Downloads: 1
Published
2010-12-27
How to Cite
SALUKVADZE, I.M.. DETERMINATION OF DOMINANTS IN THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN THE HOUSING AND COMMUNAL FACILITIES. Economics and Law, [S.l.], n. 3 (28), p. 125 - 132, dec. 2010. ISSN 2523-4838. Available at: <http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/542>. Date accessed: 23 july 2019.