ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF DEVELOPING THE TOWN-PLANNING ACTIVITY

Economic and Legal Problems of Economic Activity

  • O.V. Rybak State Architectural and Construction Inspection of Ukraine, Kyiv

Abstract

The article assesses the modern state and analyzes the problems concerning the development of town-planning activity in Ukraine, its regional priorities are defined, the features of the proper regulatory support are exposed. The recommendations on providing the economic and legal groundwork for developing the town-planning activity in the present conditions of economic management have been worked out.

Keywords

town-planning activity, town-planning documentation, city, regional priorities, development, general layout

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Асаул А.Н. Предпринимательсике сети в строительстве / А.Н. Асаул, Е.Г. Скуратов, Г.Е. Локтеева. — СПб. : Гуманістика, 2005. — 256 с.

2. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. — К. : Видавничий дім А. С. С, 2004. — 400 с.

3. Жовнірчик Я. Міська політика і вдосконалення механізму розвитку міст / Я. Жовнірчик // Управління сучасним містом. — 2004. — № 1–3. — С. 210–219.

4. Кравченко В.І. Житлове будівництво і розвиток міст: новітні тенденції / В.І. Кравченко, К.В. Паливода. — К. : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2006. — 117 с.

5. Крашенников А.В. Градостроительное развитие жилой застройки: исследование опыта западных стран / А.В. Крашенников. — М. : Архитектура-С, 2005. — 112 с.

6. Любовный В.Я. Макроэкономические факторы развития российских городов и задачи градостроительной политики / В.Я. Любовный, О.С. Пчелинцев // Проблемы прогнозирования. — 2006. — № 5.— С. 10–32.

7. Ткачук А. Регулирование градостроительной деятельности: чего ожидать? / А. Ткачук // Зеркало недели. — 2011. — 28.04 (№ 16).— С. 12–13.

8. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI // Офіційний вісник України. — 2011. — № 18. — Ст. 735.— (Зі змін. та доп.).

9. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квітня 2000 р. №1699-III // Офіційний вісник України. — 2000. — № 20. — Ст. 813.

10. Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 79 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 15. — Ст. 386.

11. Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 р. № 170 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 88. — Ст. 3211.

12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності : Закон України від 22 грудня 2011 р. № 4220-VI // Голос України. — 2012. — 18 січня. — № 8.

Abstract views: 49
PDF Downloads: 33
Published
2012-04-23