ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF BILL CIRCULATION IN UKRAINE

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • N.A. Ponomarenko Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The necessity of activation of a bill market in Ukraine is well-grounded. The current legislation that regulates circulation of bills on the Ukrainian territory is considered as well as the problems connected with use of bills as securities. The proposals are made to create equal conditions for bills circulating in the private and state economic sectors, to provide full information about a giver of a bill to define the possibilities for using the bill in forming a statutory funds of enterprises.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Статистичний щорічний України,за 2006 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г Осауленка. — К.: Консультант, 2007. — 551 с.

2. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 2006 рік // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http//www.ssmsc.gov.ua/4/2006/part2.pdf

3. Вексельні ринки України і Росії: Історія і перспективи // Цінні папери України. — 2006. — 26 січ. (№3). — С. 9—11.

4. Указ Президента України «Про скасування постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1998 р. № 1573 та від 6 березня 1999 р. № 321» від 24.12.1999 р. № 1618/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 52. — Ст. 18.

5. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 6.07.1999 Р. № 826-Х1У // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 34. — Ст. 290.

6. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі» від 6.07.1999 р. № 827-ХІV // Відомості Верховної Ради України. — 1999.— № 34.— Ст. 291.

7. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, про гербовий збір стосовно переказних векселів та простих векселів» від 06.07.1999 р. № 828-Х1V // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 34. — Ст. 292.

8. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 24. — Ст. 128.

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2006.— № 31.— Ст. 268.

10. Закон України «Про міжнародні договори Ук¬раїни» від 29.06.2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 540.

11. Порядок випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків: Постанова Кабінету Міністрів Украйні від 06.03.2002 р. № 262 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 10. — Ст. 485.

12. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 27. — Ст. 181.

Abstract views: 22
PDF Downloads: 18
Published
2008-04-21