IMPROVEMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF CITIZENS OF UKRAINE

Problems of Legal Regulation of Economic Activities

  • I.M. Yamkova Institute of Economic and Legal Researches of the NAS of Ukraine, Donetsk

Abstract

The author investigates problems concerning legal regulation of entrepreneurial activity of citizens - management subjects in Ukraine. The measures on improvement of legal provisions for citizens-undertakers have been offered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р.// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144.

2. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.

3. Про податок на промисел: Декрет КМ України від 17.03.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19. — Ст. 208.

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 42. — Ст. 378.

5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

6. Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб—підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Cт. 263.

7. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

8. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.

9. Ластовецький А Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи // Право України. — 2002. — № 6. — С. 18—24.

10. Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України. — 2004. — № 2. — С. 43-48.

11. Авер’янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. — 2002.— № З. — С. 25—31.

Abstract views: 24
PDF Downloads: 20
Published
2008-04-21