LEGAL PROBLEMS OF PUTTING LAND PLOTS WHICH ATE UNDER COMMUNAL OWNERSHIP IN AN ECONOMIC CIRCULATION

Economic and Legal Problems of Municipal Administration

Abstract

The features of putting of land plots which are under communal ownership in economic circulation are considered. Based on the of results of the research, recommendations on settling the problems existing in scientific and applied planes as for putting land plots which are under communal ownership in the economic circulation are developed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4. — Ст. 27.

2. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна «передача», який вживається, у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (справа про тлумачення терміна «передача земельних ділянок») від 5 лютого 2004 р. № 2-рп/2004 / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

3. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Науч.-практ. пособие / Одес. нац. юрид. акад. — К.: Истина, 2004. — 214 с.

4. Настечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки: щодо визначення поняття / Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. — К.; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2007. — С. 519-525.

5. Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 28 грудня 2007 р. № 107-VI // [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

6. Експертний висновок щодо розмежувати компе¬тенції адміністративних і господарських судів України (у контексті вирішення земельних спорів за участю органів місцевого самоврядування), підготовлений Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, який направлено до Вищого адміністративного суду України (лист ІЕПД НАНУ від. 18.10.2007 р. № 299/543) у відповідь на звернення (лист від 05.10.2007 р. № 976/9/13-07).

7. Господарський кодекс України від 16,01,2003 р. № 436// Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

8. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності; Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 48. — Ст. 483.

9. Клочай Н. Залишення без розгляду клопотання про продаж земельної ділянки органом місцевого самоврядування // Юридичний журнал. — 2006. — № 2(44). — С. 123-124.

10. Цивільний кодекс України від 16.01.200Зр. № 435 // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

11. Справи зі спорів, пов’язаних із майновим наймом (орендою) // Юридична Україна. — 2007. — № 11. — С. 84-85.

Abstract views: 23
PDF Downloads: 17
Published
2008-04-21