FEATURES OF FUNCTIONING OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ENTERPRISES IN THE INDUSTRIAL CITY

Economic and Legal Problems of Municipal Administration

  • V.M. Butyrina Donbass State Technical University, Alchevsk

Abstract

The distinctive features in functioning and development of the housing and communal services in the conditions of the industrial city of monofunctional type are analyzed. The methodical recommendations are also given to monitor the ability of people to pay housing and communal services, to attract out-of-budget funds, to raise the role of regional budgets.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Адамов Б.И. Организационно-экономические основы управления развитием городов. — К.: ГРОТ, 1998. — 216 с.

2. Жабінець I.М. Удосконалення механізму регулювання ринку праці монофункціональних міст України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. — К., 2000. — 19 с.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст» від 17.03.2000 р. № 521 // Офіційний вісник України. — 2000. — №. 12. — Ст. 112.

4. Рибак В.В., Богачов С.В., Мельникова М.В. Управління ресурсами міського господарського комплексу: проблеми і рішення // Вісник економічної науки України. — 2004.— № 2. — С. 8-32.

5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-ІV // Відомості Верховної ради України. — 2004. — № 47. — Ст. 514.

6. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 48. — Ст. 409.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 24 і 27 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 17.05.2002 р. № 63 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 21. — Ст. 20.

8. Рішення Луганської обласної ради «Про обласний бюджет на 2003 рік» від 28:01.2003 р. № 6/10; «Про обласний бюджет на 2004 рік» від 18.12.2003 р. № 11/11; «Про обласний бюджет на 2005 рік» від 13.01.2005 р. № 18/4; «Про обласний бюджет на 2006 рік» від 26.01.2006 р. № 23/6; «Про обласний бюджет на 2007 рік» від 27.12.2006 р. № 7/5; «Про обласний бюджет на 2008 рік» від 23.01.2008 р. № 20/12. — Режим доступу: http: //oblrada.lg.ua/taxonomy/term/6/all

9. Соціально-економічне становище м. Алчевська: січень-грудень 2007 р. — Алчевськ: Управління статистики у м. Алчевську, 2007. — 20 с.

10. Статистичний щорічник Луганської області за 2006 рік (частина I). — Луганськ: Головне управління статистики у Луганській області, 2007. — 405 с.

11. Статистичний щорічник Луганської області за 2006 рік (частина II). — Луганськ: Головне управління статистики у Луганській області, 2007. — 509 с.

12. Указ Президента України «Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг» від 28.12.2007 р. № 1324/2007 // Офіційний вісник Президента України. — 2008. — № 2. — С. 21.

13. Задоволеність населення міста Алчевська рівнем надання послуг. — К: Київський міжнародний інститут соціології, 2007. — 52 с.

14. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

Abstract views: 19
PDF Downloads: 12
Published
2008-04-21